Μονή Σταυρονικήτα

Ιερα Μονή Σταυρονικήτα – The Holy Monastery of Stavronikita

Φαίνεται να είναι ίδρυμα των αρχών του 11ου αι., αλλά το 13ο αι. ερημώθηκε και αργότερα μετέπεσε σε τάξη κελλιού της Μονής Φιλοθέου. Το 1536 επανήλθε στην τάξη των Μονών με σιγίλλιο του πατριάρχη Ιερεμία του Α΄. Η ριζική αναδιοργάνωση της κατά τη δεκα­ετία του 1960, σήμανε την έναρξη μιας νέας εποχής για τα αγιορείτικα πράγματα. Το Κα­θολικό της, τιμώμενο στον άγιο Νικόλαο, φαί­νεται να είναι κτίσμα του 11ου αι. επισκευα­σμένο ευθύς μετά την ανασυγκρότηση της Μονής και τοιχογραφημένο το 1546 από το σπουδαίο ζωγράφο Θεοφάνη τον Κρήτα. Στην Τράπεζα διατηρούνται τοιχογραφίες αποδι­δόμενες και αυτές στο Θεοφάνη και τη συνο­δεία του. Από τα σημαντικώτερα κειμήλια της Μονής είναι η ψηφιδωτή εικόνα του αγίου Νικολάου του επονομαζόμενου «ο Στρειδάς».

The monastery appears to have been founded in the early 11th century, but in the 13thth century. It was restored immediately after Stavronikita again acquired monastic status, and was frescoed in 1546 by the famous Theophanes the Cretan. The refectory also contains wall-paintings attributed to Theophanes and his assistants. The monastery’s chief treasure is the mosaic icon of St Nicholas-of-the-Oyster. century it was deserted, and later it was reduced to a cell dependent on Philotheou. In 1536 it was again raised to the status of a monastery by the Patriarch Jeremiah I. Its radical reorganisation during the 1960’s ushered in a new period on Mount Athos. The katholikon, dedicated to St. Nicholas, was probably built in the 11

 

Λεζάντες Φωτογραφιών

Moni Stavronikita 01

Ιερα Μονή Σταυρονικήτα. Εξωτερική άποψη.

Holy Monastery of Stavronikita. External view.

Moni Stavronikita 02

Ιερα Μονή Σταυρονικήτα. Πανοραμική άποψη.

Holy Monastery of Stavronikita. A panorama view.

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8