Παρουσίαση Βιβλίου από την Ι.Μ. Πειραιώς

Loading...


 Bιβλίο του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, «Κόσμος: Εξέλιξις η δημιουργία; Τυχαιότης η απερινόητος σκοπιμότης; Φυσική επιλογή η πάνσοφος Θεία Πρόνοια;»

᾿Εν Πειραιεί τη 20η Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ επιθυμών να συμβάλη στην αντιμετώπιση της αθειστικής προπαγάνδας που χρησιμοποιεί αναίσχυντα την θεόσδοτη επιστήμη, που αποτελεί κλέος της ανθρώπινης λογικής δωρηθείσης εις την κατ’ εικόνα Θεού πλασθείσα αθάνατον ανθρωπίνην ψυχήν και διαστρεβλώνει τα πορίσματά της και επιχειρεί αναιδώς να μετατρέψη το «πως» της Δημιουργίας σε «ποίος» ο Δημιουργός και επιστρατεύει φαιδρές θεωρίες όπως της δήθεν εξελίξεως των ειδών, της δήθεν φυσικής επιλογής και της δήθεν τυχαιότητος για να παραπλανήση ιδίως τους  νέους ανθρώπους, ότι ο κόσμος-κόσμημα έχει αιτία όχι την άπειρη αγάπη και την απερινόητη πρόνοια και σοφία του αιωνίου Δημιουργού,  αλλά την άλογη και ασυνείδητη και τυχαία ενέργεια ατομικών και υποατομικών σωματιδίων, κυκλοφορεί διά του διαδικτύου και εντός ολίγου εντύπως, δωρεάν, τον ερανισμό θεμάτων και εννοιών που ανατρέπουν την αθειστική προπαγάνδα των ΜΜΕ υπό τον τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ή ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;».

Παράκλησις θερμή της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς είναι το κείμενον αυτό να διαδοθή σε κάθε νέο και νέα ιδιαίτερα μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές γι’ αυτό και δίδεται το δικαίωμα της ελεύθερης αναπαραγωγής και της διαδόσεως του.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πατήστε εδώ για να ανακτήσετε και να διαβάσετε το βιβλίο