Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών από την Αποστολή

Loading...


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, στα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, τάξη Α’ Junior, για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής θα πραγματοποιείται από τις 17 Ιανουαρίου 2013 – 1 Φεβρουαρίου 2013, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00, στα γραφεία της Αποστολής: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος

Πληροφορίες: Γεώργιος Βουρλάκης

Τηλ: 2130 18 4422

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1.  Αίτηση Εγγραφής (θα συμπληρώνεται στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

2.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού

3.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

4.  Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση

Για την επιλογή των παιδιών, θα ληφθούν υπόψη οικονομικά  (οικονομικά αδύναμες οικογένειες) και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. παιδιά ορφανά, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών κλπ.).