Σε ισχύ-δυστυχώς-το «ένα προς πέντε» για τους ιερείς

Loading...


Δεν εξαιρούνται οι ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον κανόνα «ένα προς πέντε» για το καθεστώς προσλήψεων. Αυτόπροκύπτει από έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε απευθύνει στον κ. Μητσοτάκη ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, με την οποία ζητούσε την άρση του μνημονιακού περιορισμού στις προσλήψεις ιερέων στις ακριτικές Μητροπόλεις, καθώς σήμερα αναγκάζονται να ιερουργούν σε πολλά χωριά, ενώ υπάρχουν κλειστές ενορίες ελλείψει κληρικών.

Στην απάντησή του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επαναλαμβάνει ότι, με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά, από τον λόγο «ένας προς πέντε» (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι εκκρεμότητες των διορισμών υποβάλλονται μέσω του αρμοδίου υπουργείου προκειμένου να υπάρξει συνολική εκτίμηση των αναγκών και το υπουργείο, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2014- 2016 και των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010, εξετάζει όλες τις περιπτώσεις διορισμών που εκκρεμούν, προκειμένου να προωθηθεί η ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.Ετικέτες