Και επισήμως η παραίτηση του Μητροπολίτη Καρπενησίου

Loading...


Και με υπουργική υπογραφή η Μητρόπολη Καρπενησίου κηρύσσεται σε χηρεία, αφού ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης υπέγραψε την σχετική πράξη και εκδόθηκε το ΦΕΚ 94 ΥΟΔΔ/24-02-2016.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες