Αναστολή προαγωγών εφημερίων & εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Loading...


Με το υπ’ αριθμ. 2055/962/6-5-2014 Εγκύκλιον Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου έχουμε αναστολή των προαγωγών των εφημερίων και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

Δείτε αναλυτικά: Ετικέτες