ΚΥΠΡΟΣ : Κλήρος και λαός θα αναδείξουν τον νέο μητροπολίτη Κιτίου

Loading...


: Του Σωτήρη Νικηφόρου
Την Κυριακή 28 Ιουλίου θα διεξαχθεί τελικά η ψηφοφορία μεταξύ κλήρου και λαού για την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Κιτίου.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τελικά μόνο οι αυτόχθονες κάτοικοι της μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου και όχι οι πρόσφυγες κάτοικοι. Θα ψηφίσουν επίσης όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως Κιτίου.

Θυμίζουμε ότι η κληρικολαϊκή ψηφοφορία είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας κατά την οποία θα προκύψει το Τριπρόσωπο, οι τρεις πρώτοι δηλαδή υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους. Στη συνέχεια, θα διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία στην Ιερά Σύνοδο και ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους θα αναδειχθεί νέος Μητροπολίτης Κιτίου.

Ο Τοποτηρητής του Θρόνου Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’, απέστειλε σε όλους τους ιερείς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κιτίου την σχετική εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες για τις εκλογές. Εντός ημερών θα σταλούν και οι εκλογικοί κατάλογοι.

Οι εκλογές θα γίνουν στις ενορίες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο , η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 10 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 5 μ.μ. Μεταξύ των ωρών 1 μ.μ. και 2 μ.μ. Θα υπάρξει διάλειμμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ηλικίας άνω των 18 ετών, κάτοικοι της Μητροπολιτικής Περιφερείας Κιτίου και οι διαμένοντες μονίμως, από ενός τουλάχιστον έτους, εις την Μητροπολιτικής Περιφέρεια Κιτίου, πλην των προσφύγων.

Κάθε ψηφοφόρος θα λαμβάνει ένα λευκό χαρτί με σφραγίδα και σ’ αυτό θα πρέπει να αναγράψει τον εκλεκτό του για τον θρόνο της Μητροπόλεως Κιτίου. ΔΕΝ θα υπάρχουν δηλαδή τα ονόματα των υποψηφίων και να επιλέξει κάποιο από αυτά. Οι υποψήφιοι είναι ήδη γνωστοί αλλά ο κόσμος μπορεί σαφώς να επιλέξει και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί φτάνει να τηρεί τα κριτήρια.

Κατά την πρώτη φάση λοιπόν κλήρος και λαός θα ψηφίσουν απ’ ευθείας το πρόσωπο της επιλογής τους. Ο κατάλογος κάθε εκλογικού κέντρου θα δημοσιευθεί εις τους ιερούς ναούς ενοριών και κοινοτήτων της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου. Ενστάσεις επί των καταλόγων μπορούν να γίνουν εντός τριών ημερών μετά την ανάρτηση των καταλόγων.

Οι όποιες ενστάσεις για το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούν υποβληθούν θα εξεταστούν από τον Τοποτηρητή εντός πέντε ημερών. Γενικός υπεύθυνος των εκλογών ορίσθηκε ο Ιωάννης Χαριλάου Διευθυντής του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Πότε θα γίνει η Σύνοδος για ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Κιτιου

Η όπως προαναφέραμε θα εκλέξει οριστικά το νέο Μητροπολίτη Κιτίου. Μετά τις 28 Ιουλίου και τις εκλογές, θα υπάρχει περιθώριο τριών ημερών (29, 30 και 31 Ιουλίου 2019) όπου οποιοσδήποτε ψηφοφόρος θα μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Ιερά Σύνοδο για την εκλογική διαδικασία. Μετά το τέλος αυτής της προθεσμίας, μέσα σε πέντε μέρες θα συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος όπου θα επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών και την κατάρτιση του Τριπρόσωπου. Ακολούθως, εντός τριών ημερών θα συγκληθεί εκ νέου η Ιερά Σύνοδος τα μέλη της οποίας θα ψηφίσουν και θα εκλέξουν οριστικά το νέο Μητροπολίτη Κιτίου. Θυμίζουμε ότι Μητροπολίτης εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Με αυτά τα δεδομένα το αργότερο μέχρι τις 8 Αυγούστου θα γνωρίζουμε το νέο Μητροπολίτη Κιτίου. Η ενθρόνιση του θα γίνει λίγες μέρες αργότερα.

Παραμένει μεγάλο φαβορί ο Αρσινόης Νεκτάριος Νεκτάριος

Θυμίζουμε ότι οι δύο μέχρι τώρα υποψήφιοι είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης Νεκτάριος και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Σιήππης. Ομάδες υποστήριξης και των δύο ήδη οργανώθηκαν και προωθούν τους εκλεκτούς τους στον κόσμο. Φαβορί για τη θέση είναι ο Αρσινόης Νεκτάριος ο οποίος έχει και την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ιεράς Συνόδου. Επιπλέον 57 από τους 61 ιερείς της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου, υπέγραψαν διακήρυξη στηρίζοντας και προτείνοντας τον Αρσινόης Νεκτάριο για τη θέση του Μητροπολίτη Κιτίου.

Δείτε πιο κάτω αυτούσια την Εγκύκλιο που απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για τις εκλογές:

Εγκύκλιος περί εκλογής Μητροπολίτου Κιτίου

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄,ελέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, και Τοποτηρητής του χηρεύοντος Μητροπολιτικού Θρόνου Κιτίου, Τω χριστεπωνύμω πληρώματι της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, Χάριν και ειρήνην από Θεού Πατρός.

Διά της από 19ης Ιουνίου ε. ε. ομοφώνως υπό του συνόλου των Μελών της Ιεράς Συνόδου αποδεχθείσης παραιτήσεως του άχρι σήμερον πατρός υμών και ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ο Μητροπολιτικός Θρόνος Κιτίου περιήλθεν εις χηρείαν.

Διά την πλήρωσιν του θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου ενεργούντες, κατά τα διατεταγμένα υπό του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας ημών, απολύομεν την παρούσαν Εγκύκλιον, δι’ ης καλούμεν υμάς, ίνα εν φόβω Θεού και αγάπη εκλέξητε, κατά τον οριζόμενον εν αυτή τρόπον, το πρόσωπον, το θεωρούμενον υφ’ υμών κατάλληλον να προταθή εις την Ιεράν Σύνοδον προς εκλογήν αυτού ως νέου Μητροπολίτου Κιτίου.

Συμφώνως τω Καταστατικώ Χάρτη της Εκκλησίας ημών, η διαδικασία εκλογής, προς ανάδειξιν νέου Μητροπολίτου, χωρεί εις δύο στάδια:

α) την κατάρτισιν τριπροσώπου, διά καθολικής ψηφοφορίας, και

β) την εκλογήν του Μητροπολίτου υπό της Ιεράς Συνόδου.

Ούτως, αι εκλογαί προς κατάρτισιν του τριπροσώπου θα διεξαχθώσι, διά καθολικής μυστικής ψηφοφορίας, την Κυριακήν, 28ην Ιουλίου 2019, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 5 μ.μ., μετά διαλείμματος μίας ώρας μεταξύ των ωρών 1 μ.μ. και 2 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου προς τούτο κέκτηνται πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ηλικίας άνω των 18 ετών, κάτοικοι της Μητροπολιτικής Περιφερείας Κιτίου και οι διαμένοντες μονίμως, από ενός τουλάχιστον έτους, εις την Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν Κιτίου, πλην των προσφύγων.

Κατά την ημερομηνίαν ταύτην, λοιπόν, κλήρος και λαός, προσερχόμενοι εις τα ορισθησόμενα λίαν προσεχώς εκλογικά κέντρα, θα ψηφίσωσιν απ’ ευθείας εν πρόσωπον της επιλογής των.

Προς διευκόλυνσιν του πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, διηυθετήσαμεν ώστε, κατά την εκλογήν, να λειτουργήση αριθμός εκλογικών κέντρων, ούτως ώστε, οι εκλογείς να ψηφίσωσιν εις το πλησιέστερον προς τον τόπον διαμονής των εκλογικόν κέντρον. Διά τους αυτούς λόγους θα καταρτισθώσιν εκλογικοί κατάλογοι δι’ έκαστον εκλογικόν κέντρον.

Ο κατάλογος των ψηφοφόρων εκάστου εκλογικού κέντρου θα δημοσιευθή, δι’ αναρτήσεως αυτού εις τους ιερούς ναούς των ενοριών και Κοινοτήτων της Μητροπολιτικής Περιφερείας Κιτίου. Πας έχων έννομον συμφέρον δικαιούται να υποβάλη εις τον Τοποτηρητήν, εντός τριών ημερών από της αναρτήσεως του καταλόγου, διά του ιερέως της ενορίας ή Κοινότητός του, έγγραφον ένστασιν επί του καταλόγου. Ο Τοποτηρητής δε, μετ’ εξέτασιν των ενστάσεων, αποφαίνεται, ητιολογημένως και ανεκκλήτως, επ’ αυτών, πέντε ημέρας το αργότερον προ της καθορισθείσης προς εκλογήν του τριπροσώπου ημερομηνίας.

Διά την ομαλήν τήρησιν της όλης εκλογικής διαδικασίας δύναται ο Γενικός Υπεύθυνος των εκλογών να συνεργάζηται, όπου θεωρεί τούτο αναγκαίον, μετά των αρμοδίων υπηρεσιών του Κράτους. Γενικόν δ’ Υπεύθυνον των εκλογών ορίζομεν τον κ. Ιωάννην Χαριλάου, Διευθυντήν του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας Κύπρου.

Η Εφορευτική Επιτροπή εκάστου εκλογικού κέντρου θα ορισθή υπό του Τοποτηρητού.

Έκαστος ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίση ένα εκ των εκλογίμων. Έκαστον δε ψηφοδέλτιον είναι λευκόν, φέρον την διά τους σκοπούς της εκλογής ταύτης εκδοθείσαν ειδικήν σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου. Εις το ψηφοδέλτιον τούτο ο ψηφοφόρος θα αναγράψη ιδιοχείρως το όνομα του προς Αρχιερατείαν εκλογίμου της προτιμήσεώς του. Εάν ο ψηφοφόρος αδυνατή να εκφράση γραπτώς την βούλησίν του, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούται να αναγράψη εις το ψηφοδέλτιον το όνομα, το υποδειχθέν υπό του ειρημένου ψηφοφόρου.

Μετά την ολοκλήρωσιν της καταμετρήσεως των ψήφων εις τα εκλογικά κέντρα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αποσταλούν εις τον Τοποτηρητήν του Θρόνου. Οιοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται όπως υποβάλη εντός τριών ημερών (29, 30 και 31 Ιουλίου 2019), εις την Ιεράν Σύνοδον, ενστάσεις περί της εκλογικής διαδικασίας.

Εντός πέντε ημερών, από της παρελεύσεως της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η Ιερά Σύνοδος θα συγκληθή υπό του Τοποτηρητού και θα αποφανθή οριστικώς επ’ αυτών, θα προχωρήση δε, μετά ταύτα, εις την επικύρωσιν των αποτελεσμάτων και την κατάρτισιν του τριπροσώπου, εκ των τριών πλειονοψηφισάντων προσώπων. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας, θα διενεργηθή κλήρωσις εν τη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Εντός τριών ημερών, από της καταρτίσεως του τριπροσώπου, η Ιερά Σύνοδος θα συγκληθή υπό του Τοποτηρητού, προς εκλογήν του Μητροπολίτου.

Σημειωτέον ότι αι Εγκύκλιοι και πάσαι αι τυχόν εκδοθησόμεναι ανακοινώσεις, αι σχετιζόμεναι μετά της εκλογής του νέου Μητροπολίτου Κιτίου, θα δημοσιεύωνται εις την ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy), εις την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Κιτίου (www.imkitiou.org) και εις το Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων (www.cna.org.cy). Και ταύτα μεν ημείς, η δε Χάρις και ευλογία του Θεού και Πατρός είησαν αεί μετά πάντων υμών.

Διάπυρος προς Θεόν Ευχέτης

† ο Κύπρου Χρυσόστομος

Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Κιτίου.

 tilegrafima.gr