Βολουδάκης: Ο πολίτης δε θα υποχρεούται να έχει ταυτότητα με ηλεκτρονικό κύκλωμα

Loading...


Του Μάνου Χατζηγιάννη

Νέα δεδομένα για την «κάρτα του πολίτη» σύμφωνα με πληροφορίες του «Αγιορείτικου βήματος» μετά τη δήλωση του υφυπουργού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μ. Βολουδάκη. 

 «Το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση επιδιώκει να παρέχει το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα.»


Αυτό ξεκαθάρισε σύμφωνα με πληροφορίες του  «Αγιορείτικου βήματος» ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Μανούσος Βολουδάκης παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, την εισήγησή του σχετικά με την πρόταση του «Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά». Με αυτή τη δήλωση ο υφυπουργός θέλησε να καθησυχάσει όσους αντιδρούν με αφορμή την «Κάρτα του Πολίτη». 

Ο κ. Βολουδάκης επισήμανε μεταξύ άλλων πως η συγκεκριμένη πρόταση Κανονισμού είναι μια πρόταση που σκοπό έχει κυρίως να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων διοικήσεων των Κρατών – Μελών, και να διασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνης και διαλειτουργικότητας που προϋποθέτουν οι συναλλαγές αυτές.

Την ίδια στιγμή έδειξε κατανόηση για τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων, ανησυχίες για τη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής, ανησυχίες για το ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας, είτε από πλευράς του ίδιου του κράτους και των λειτουργών του, είτε από τρίτους οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο θα αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουν κατά τρόπο που θα παραβιάζει την ελεύθερη βούληση του πολίτη.

«Θέλω από το βήμα αυτό να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς στοχεύουμε σε μια αποτελεσματική ψηφιακή δημόσια διοίκηση που θα σέβεται απόλυτα και τα προσωπικά δεδομένα, και τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και την ελεύθερη βούλησή τους.» τόνισε ο υφυπουργός και συμπλήρωσε «Μπορούμε να εκμεταλλευθούμε την εμπειρία των άλλων χωρών, να μάθουμε από τα λάθη τους και να μην τα επαναλάβουμε, να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά είναι οι βέλτιστες σήμερα διεθνείς πρακτικές, που καταφέρνουν να συνδυάσουν το στόχο της αποτελεσματικότητας του κράτους με το σεβασμό που μια δημοκρατική πολιτεία οφείλει να δείχνει στο πρόσωπο του πολίτη.»

Ξεκαθάρισε πως το γεγονός ότι επιδιώκεται να παρέχει η δημόσια διοίκηση το μέγιστο δυνατό αριθμό υπηρεσιών της ψηφιακά, δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι υποχρεωμένος να έχει ένα δελτίο ταυτότητος το οποίο θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα, το περιεχόμενο του οποίου ο ίδιος ο πολίτης δε θα μπορεί να ελέγξει.

Το ενδεχόμενο κατάχρησης των δεδομένων που υπάρχουν σε τέτοια κυκλώματα, σύμφωνα με τον κ. Βολουδάκη,  είναι αυτό που οδήγησε χώρες πολύ προηγμένες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως π.χ. η Αυστρία, να διαχωρίσουν απολύτως το δελτίο ταυτότητος από την υποδομή που χρειάζεται για την ψηφιακή ταυτοποίηση.