«Στενά πανταχόθεν»

Loading...


του μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Η περίοδος που διανύουμε και η συγκυρία που ευρισκόμαστε μας υποχρεώνουν, μαζί με τις θερμές ευχές μου για την είσοδό μας στο νέο έτος 2013, να τονίσουμε αυτά που μας χρειάζονται για να διαπεράσουμε το μέγα πλήθος των δυσχεριών που έχουν προκύψει στη ζωή μας.

α. Αυτοκριτική
Με την αυτοκριτική:
α. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, ένεκα των οποίων οδηγηθήκαμε στη θεσμική και πνευματική έκπτωση και παραδοθήκαμε σε σκληρούς και αφιλάνθρωπους εχθρούς, για να μετανοήσουμε με ταπείνωση και ειλικρίνεια διορθώνοντας την πορεία της ζωής μας.
β. Θα ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, όπως τονίζει ο Κύριός μας:
«Ουκ επ᾽ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ᾽ επί παντί ρήματι εκπορευομένω δι’α στόματος Θεού (Λουκά δ´ 4).
Δηλαδή: «Δεν διατηρείται στη ζωή ο άνθρωπος μόνο με τον άρτο, αλλά με κάθε εντολή που βγαίνει από το στόμα του Θεού».

«Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθαίου στ´ 33).
Δηλαδή: «Να ζητάτε πρώτα απ᾽ όλα και πάνω απ᾽ όλα τα πνευματικά αγαθά της βασιλείας του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν».

γ. Θα επιλέξουμε τα σταθερά στηρίγματα για τη ζωή μας για να μην απογοητευόμαστε και διαψευδόμαστε.
«Μη πεποίθατε επ᾽ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων οις ουκ έστι σωτηρία» (Ψαλμού ρμε´ [145] 2).
Δηλαδή: «Μη στηρίζετε την ελπίδα σας και την πεποίθησή σας στους άρχοντες του κόσμου, στους υιούς αυτούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να σας σώσουν».

δ. Θα καταφύγουμε στην πρόνοια του Θεού Πατέρα μας, εμπιστευόμενοι την ευσπλαχνία Του.
«Καθώς οικτείρει πατήρ υιούς ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χους εσμέν» (Ψαλμού ρβ´ [102] 13).

Δηλαδή: «Οπως ευσπλαχνίζεται και συγχωρεί ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι ευσπλαχνίζεται ο Κύριος αυτούς που τον σέβονται και τον φοβούνται».
Οσοι πιστεύουν και σέβονται τον Θεό δεν εξαρτούν τη ζωή τους ούτε από τα υλικά αγαθά ούτε από ομοιοπαθείς ανθρώπους, αλλά ζητούν τα πνευματικά αγαθά και εμπιστεύονται τον Κύριο.

β. Ενότητα
Ο Κύριος μας προτρέπει: «Μείνατε εν εμοί, καγώ εν υμίν» (Ιωάννου ιε’ 4).
Ενωμένοι με τον Κύριό μας, θα αποκρούσουμε όλες τις επιθέσεις από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, προστατεύοντας την ακεραιότητα της ψυχής μας, της ζωής μας, της κοινωνίας μας. Ενωμένοι με τον Κύριο, είμαστε και ενωμένοι μεταξύ μας. Μας ενώνουν οι κοινές αξίες και οι αρχές της πίστεώς μας και του πολιτισμού μας. Με την ενότητά μας γινόμαστε ισχυροί και δυσθήρατοι. Οσο κι αν οι επαγωγές των λυπηρών χειμάζουν τις ταπεινές ψυχές και ζωές μας, δεν θα επιτύχουν να μας αιχμαλωτίσουν και να μας εξαφανίσουν.

γ. Αλληλοβοήθεια
Ο απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς να πρωτοστατούν στην αλληλοβοήθεια:

«Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι καλών έργων προΐστασθαι εις τας αναγκαίας χρείας, ίνα μη ώσιν άκαρποι» (προς Τίτον γ´ 14).
Δηλαδή: «Ας πάρουν μάθημα και οι δικοί μας να πρωτοστατούν και να εργάζονται καλά έργα και να συντρέχουν τους αδελφούς στις απαραίτητες υλικές τους ανάγκες, για να μη στερούνται από πνευματικούς καρπούς».

«Της δε ευποιΐας και κοινωνίας μη επιλανθάνεσθε• τοιαύταις γαρ θυσίαις ευαρεστείται ο Θεός» (προς Εβραίους ιγ´ 16).
Δηλαδή: «Επιπλέον μη λησμονείτε να κάνετε αγαθοεργίες και να μοιράζεστε και με τους άλλους τα αγαθά σας. Μη λησμονείτε αυτά, διότι ο Θεός με τέτοιες θυσίες ευχαριστείται και όχι με θυσίες άλογων ζώων».

Με αυτό το τρίπτυχο «αυτοκριτική, ενότητα με τον Κύριο και αλληλοβοήθεια», εύχομαι να διέλθουμε το νέο σωτήριο έτος 2013.

Από το ένθετο της εφημερίδας «δημοκρατία» για την Ορθοδοξία