Σκληρή Επιστολή του Μητροπολίτη Μύρων στον Ιλαρίωνα

Loading...


Το κακό κλίμα στις σχέσεις έρχεται να ενισχύσει Πατριαρχικός Μητροπολίτης. Ο απέστειλε αυστηρή επιστολή προς το Νο2 του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, ζητώντας εξηγήσεις για δράση Ρώσων στην επαρχία του.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σεβασμιώτατε άγιε αδελφέ,

Μητροπολίτα Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων,

Πρόεδρε του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Διά του παρόντος γράμματός μου έρχομαι να Σας εκφράσω την βαθείαν λύπην μου και τον αποτροπιασμόν μου διά μερικά παράδοξα, θεατρινισμούς, που συμβαίνουν εις την Θεόδοτον Επαρχίαν μου, τα Μύρα της Λυκίας, ένθα είμαι τη συγκαταβάσει της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο κανονικός επίσκοπός των, τώρα και μίαν εικοσιπενταετίαν. Δεν θα εκφρασθώ εδώ ως ιστορικός, αλλά ως μόνον σκοπόν επιδιώκων να εισακουστεί η αγωνία ενός Ορθοδόξου τοπικού επισκόπου διά τα πρωτόγνωρα συμβαίνοντα εις την Βασιλικήν του Αγίου Νικολάου των Μύρων της Λυκίας!

Δυστυχώς, επ’ εσχάτων εμφανίζεται τυχοδιωκτικώς, ως μη ώφελε, Ρώσσος τις ιερεύς, παρόντος του οικείου ποιμενάρχου εις τα Μύρα, όστις, διά εθνοφυλετικούς σκοπούς, εκμεταλλευόμενος τας συγκυρίας και πολιτικάς σκοπιμότητας και ευαισθησίας, ως είναι η άνανδρος δολοφονία του Ρώσσου εν Αγκύρα Πρέσβεως αειμνήστου Andrey Gennadiyeviç Karlov, καθώς και τας αδυναμίας των επιτοπίων παραγόντων, δρα και κινείται άνευ της κανονικής αδείας του οικείου ποιμενάρχου, ο οποίος κατά τας ημέρας εκείνας ήτο εκεί, και τερατουργεί σκανδαλίζων συνειδήσεις Ορθοδόξων ομοπατρίων του, ώστε ο αλλοεθνής και αλλόδοξος έπαρχος των Μύρων να διερωτάται διατί τελευταίως επανέρχονται οι Ρώσσοι τόσον επιμόνως εις τα Μύρα, ενώ προηγουμένως ήσαν ανύπαρκτοι.

Άγιε Δέσποτα, επιτρέψατέ μοι να υπενθυμίσω ότι τα Μύρα εκτός του ότι είναι πανορθόδοξον λαικόν Προσκύνημα, τόπος άγιος, είναι και παλαίφατος Μητρόπολις από ετών πολλών υπάρχουσα εν δράσει. Αρκεί μόνον να Σας υπενθυμίσω τους τελευταίους αξίους αοιδίμους προκατόχους μου, τους Μητροπολίτας Πολύκαρπον Δημητριάδην και τον Γέροντά μου, Χρυσόστομον Κωνσταντινίδην, αποθανόντα ως Εφέσου, ευρέως γνωστόν και παρ’ υμίν. Επί πλέον, σημειωθήτω ότι μέχρι χθες, άγιε Βολοκολάμσκ, υμέτεροι κληρικοί και αρχιερείς εκ Ρωσσίας επληροφόρουν διά την εκεί παρουσίαν των το Πατριαρχείον μας, την Μητέρα Εκκλησίαν, και ημάς προσωπικώς, εξ ου και εξεδίδετο ημέτερον γράμμα, κανονική άδεια ιερουργίας.

Τώρα τι έχει αλλάξει; Αγνοούμεθα ή διεγράφημεν; Νομίζω ότι είσθε εις θέσιν να αντιληφθείτε, ότι τα Μύρα είναι ζώσα Μητρόπολις και όχι τόπος «Διασποράς», ως υμείς φρονείτε κακώς.

Τι είναι επιτέλους δι’ εσάς, τον ειδήμονα, η Βασιλική του Αγίου Νικολάου, «κοινόχρηστο θέατρο» όπως τελευταίως ο τύπος σας ερωτά;

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr