«Πνευματική επιστράτευση» κήρυξε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Loading...


«Πνευματική επιστράτευση» κήρυξε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος σε σχετική εγκύκλιό του με τίτλο «Ορθόδοξοι Έλληνες. Τώρα σας έχει ανάγκη η Εκκλησία» και στην οποία καλεί θεολόγους καθηγητές, δασκάλους και άλλων επιστημών εκπαιδευ­τι­κούς, στρα­τιωτικούς, συνταξιούχους όλων των επαγγελμάτων και εργαζόμενους, μέλη των θρησκευτικών σωματείων και αδελφοτήτων, να βοηθήσουν στο έργο της Εκκλησίας λόγω των κενών στον εφημεριακό κλήρο. 

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω.

Ασφαλώς έχετε αντιληφθεί πόσο μας κοστίζει ψυχικά και πόσο τα­λαι­πω­ρεί την τοπική μας Εκκλησία το μέτρο που έλαβε η Κυβέρνηση προ τριετίας, να μη διορίζει νέους εφημερίους. Κάθε χρόνος που περνάει λιγο­στεύ­ουν κατά εξ (6) οι εφημέριοι της Μητροπόλεώς μας και στα 80 εφημεριακά κενά προ­στι­θενται και άλλα. 
Οι εναπομένοντες Ιερείς κατα­βα­λουν υπεράν­θρω­πες προσπά­θειες να εξυπηρετήσουν τις πνευματικές και λει­τουργι­κες ανάγκες των απορφανισμένων χωριών, αλλά το πρόβλημα συνεχώς διογκώ­νεται. Κάθε χωριό έχει τις εορτές του, τα εκκλησιαστικά του έθιμα, τις παραδόσεις του και έχει μάθει να ζεί με τον ήχο της καμπάνας, με την Θεία Λειτουργία της Κυριακής και με την ευλογημένη παρουσία του Ιερέως στις χαρές και στις λύπες του.

Η έλλειψη Ιερέων είναι το τελειωτικό κτύπημα του χωριού και της υπαίθρου χώρας. Χωρίς Ιερέα οι άνθρωποι ξεστρατίζουν από τον δρόμο της πνευ­ματικής ζωής και είναι ευάλωτοι στους πάσης φύσεως παραθρησκευ­τι­κούς και αιρετικούς προπαγανδιστές, οι οποίοι «περιάγουν την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον» (Ματθ. 23,15). Βάζουν το μικρόβιο της αιρέσεως στην μικρή κοινωνία και αλλοιώνουν τις ψυχές, με αποτέλεσμα να χάνουν πολλοί τον δρόμο τους, όπως τα πρόβατα «τα μη έχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9,36).

Ήδη βαδίζομε τον τρίτο χρόνο και μόνο δύο (2) θέσεις εφημερίων εδό­θη­σαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Τα κενά όμως, που εδη­μιουρ­γη­θησαν με συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις σε άλλες Μητροπόλεις και θανάτους, είναι 18. Ο σοι πονάτε την Εκκλησία και το χωριό που γεννη­θη­κατε και ανα­τρα­φήκατε, αντιλαμβάνεσθε το μέγεθος του προβλήματος.

Έχομε ειπεί και σε άλλη περίπτωση, ότι δεν κακίζομε την πολιτεία για το σκληρό αυτό μέτρο, που δεν αδικεί μόνο τους υποψηφίους Ιερείς, αλλά αδικεί και τον λαό. Η οικονομική κρίση, όπως την διαχειρίζονται, είναι ανάλ­γη­τη και δεν γνωρίζει συναισθηματισμούς. Η πολιτεία βάσει σχεδιασμού πο­ρεύεται. Εμείς ως πολίτες νομοταγείς οφείλομε υπακοή εις τους νόμους του κράτους, όσο κι αν είναι βαρείς και ασήκωτοι.

Δεν εμποδιζόμεθα όμως ως Εκκλησία, να λάβωμε δικά μας μέτρα, τα οποία θα οικονομήσουν την παρούσα δεινή περίσταση και θα ανακουφίσουν πνευματικά τον λαό. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην κριτική και δεν ωφελεί η αντιπαράθεση με την πολιτεία.

Κι΄ αν μια άλλη πολιτική κατάσταση λάβει εχθρική θέση προς την Εκκλη­σία, τι θα πράξωμε; Θα μείνωμε θεατές της διαλύσεως των ενοριών και της εγκαταλείψεως των πιστών;

Η ποθουμένη οικονομική ανάκαμψη παρατείνεται αορίστως. Στα κεντρι­κα Μέσα ενημερώσεως «σκάνε» βόμβες για διακοπή μισθοδοσίας των Ιερέων, για μείωση συντάξεων και για άλλα μέτρα, τα οποία, όπως λένε, προ­τεί­νει η Τρόικα. Από πλευράς κυβερνήσεως διαψεύδονται, αλλά ο φόβος και η απορία μένει.

Πάντα τα ανωτέρω σας ανέφερα, για να παρουσιάσω σε όλους σας την έκταση του προβλήματος της παύσεως του διορισμού νέων Εφημερίων και την ανάγκη, που προκύπτει, να ευρεθεί τρόπος στηρίξεως της Εκκλησίας και των μικρών ενοριών της υπαίθρου.

Η Εκκλησία μας έχει δυναμικό αξιόλογο, το οποίο πρέπει τώρα στους χαλεπούς καιρούς να επιστρατευθεί και να δραστηριοποιηθεί.

Ελάτε, όσοι αγαπάτε την Εκκλησία να συμπαρασταθείτε στις ανάγκες των Ενοριών και των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων. 

Ελάτε οι δυνάμενοι και έχοντες τα προσόντα να υπηρετήσετε την Εκ­κλη­σία, θεολόγοι καθηγητές, δάσκαλοι και άλλων επιστημών εκπαιδευ­τι­κοί, στρα­τιωτικοί, συνταξιούχοι όλων των επαγγελμάτων και εργαζόμενοι, μέλη των θρησκευτικών σωματείων και αδελφοτήτων, ελάτε να ενδυθείτε το μέγα της Ιερωσύνης ένδυμα και να ανοίξετε τις κλεισμένες εκκλησίες των χωριών μας.

Ο σοι παιδιόθεν είχατε τον πόθο της Ιερωσύνης και η καρδιά σας φλε­γε­ται από αγάπη προς τον Χριστό, ελάτε! Σας καλεί ο ίδιος ο Κύριός μας! «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ. 4,19).

Κηρύσσομε σήμερα πνευματική επιστράτευση και όσοι αγαπάτε τον Χριστό, την Εκκλησία και την πατρίδα μας την Ελλάδα, ελάτε να κατα­τα­γείτε στον στρατό του Ουρανίου Βασιλέως Χριστού.

«Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. μη ούν επαισχυνθής το μαρτύριον του Κυρίου ημών …, αλλά συγκακοπάθησον τω Ευαγγελίω κατά δύναμιν Θεού» (Β΄Τιμοθ. 1,7-8).

Τώρα σας έχει ανάγκη η Εκκλησία. Τολμήσατε και ο Κύριός μας θα ευλογήσει την απόφασή σας.

Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να αναδείξει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εργάτας εις τον Θείον αμπελώνα του, διότι «ο θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι» (Ματθ. 9,37). Την ελπίδα μας στηρίζομε στον Χριστό και από τον Χριστό αναμένομε την λύση.

Μετά πατρικών ευχών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ