π. Βασίλειος Βολουδάκης: Η θεολογία είναι το »κλειδί» και για την γνώση της κτίσεως

Loading...


Ακούμε πολύ συχνά ότι η ύπαρξη του Θεού δεν αποδεικνύεται με την λογική, ούτε κατανοείται, αλλά γίνεται αποδεκτή με την Πίστη και την καρδιά και ότι εκείνο που απόλυτα κατανοείται και αποδεικνύεται λέγεται επιστήμη.

Αυτό το ισχυρίζονται, δυστυχώς, και πιστοί αλλά πρόκειται για πολύ μεγάλο ψέμα, δεδομένου ότι ο Ίδιος ο Θεός το αρνείται, αφού μας έχει προτρέψει για το εντελώς αντίθετο. Μας παραγ­γέλει να τον αγαπούμε όχι μόνο με όλη τη δύναμη της ψυχής μας αλλά και με όλη την διάνοιά μας! 


Nα Τον αγαπούμε βαθειά, με επίγνωση.

Αυτό σημαίνει να Τον αγαπούμε με την καρδιά μας αλλά με καρδιά που είναι έδρα του νοός μας και όχι του ανυπόστατου συναισθήματος.

Ο Θεός μας είναι ο Μόνος που αναπαύει και χορταίνει την λογική και την διάνοιά μας στον υπέρτατο βαθμό και μας καλεί να Τον γνω­ρι­σου­με και να Τον πιστέψουμε, αφού μας έχει ήδη αποκα­λύψει και απο­δεί­ξει τα πάντα «πολυμερώς και πολυτρόπως», ιδιαι­τε­ρως δε όσα αφορούν εμάς τους ανθρώπους, δηλαδή, τα όσα έχει πράξει αλλά και όλα εκείνα που πρόκειται να πράξη για μας.

Οι Πράξεις του Θεού, οι Ενέργειές Του στον κόσμο μας δεν είναι μόνο κατανοητά αλλά είναι και ιστορικά γεγονότα, αναντίρ­ρητα και αναμφισβήτητα.

Ο Χριστός και Θεός μας δεν δίδαξε ούτε υποσχέθηκε τίποτα χωρίς προηγουμένως να μας το αποδείξη και να μας το επιβε­βαι­ώση στην πράξη.

Όσοι, συνεπώς, ισχυρίζονται ότι η Πίστη στον Θεό δεν στηρί­ζεται στην λογική πρέπει να γνωρίζουν ότι μιλούν για τον Θεό της φαντασίας τους και όχι για τον Αληθινό Θεό μας. Έτσι, πιστεύοντες σε ένα Θεό μόνο του καρδιακού συναισθήματος και όχι της καρδιακής λογικής, έχουν την ευχέρεια να Τον τροποποιούν και να Τον προσαρμόζουν στις αντιλήψεις και στις διαστροφές κάθε εποχής, χωρίς να δεσμεύονται και να υπο­χρε­ω­νον­ται να υπακούουν στις οδηγίες Του.