Π. Βασίλειος Βολουδάκης: Η Εκκλησία δεν έχει δεχθεί τις μεταμοσχέυσεις

Loading...


Οι υπέρμαχοι τών μεταμοσχεύσεων, κληρικοί καί λαϊκοί, προκειμένου νά υποχρεώσουν τούς ανθρώπους νά δεχθούν τήν ηθική καί τήν πρακτική τών μεταμοσχεύσεων διακηρύσσουν ψευδώς ότι η Εκκλησία αποδέχεται τίς μεταμοσχεύσεις επικαλούμενοι δηλώσεις Αρχιεπισκόπων, Ιεραρχών καί Συνοδικών Επιτροπών Βιοηθικής.

Όμως, Εκκλησία δέν είναι μόνο οι προαναφερθέντες, ούτε οι Διαρκείς Ιερές Σύνοδοι, αλλά ολόκληρο τό πλήρωμα τής Εκκλησίας, δηλαδή όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπου γής, κλήρος καί πιστός λαός, μέ ομόφωνες αποφάσεις τών Ιεραρχιών τους.

Ήδη πολλοί Ιεράρχες τής Πατρίδος μας έχουν αρνηθεί τίς με¬τα¬μοσχεύσεις, καθ’ ότι τό θέμα τών μεταμοσχεύσεων δέν είναι μόνο  ιατρικό ή κοινωνικό αλλά καί βαθειά θεολογικό, όπως έχουμε διεξοδικά εκθέσει στό άρθρο μας «ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» (Ενοριακή Ευλογία, τ. 107, Μάϊος 2011). 

Στή φωτογραφία πού συγκλόνισε τήν παγκόσμια κοινή γνώμη καί οδήγησε τόν φωτογράφο της στήν αυτοκτονία, βλέπουμε ένα παιδάκι τής Αφρικής στίς τελευταίες του στιγμές, έτοιμο νά ξεψυχήσει εξαντλημένο από τήν ασιτεία. Πίσω του ένας γύπας, αρπακτικό καί σαρκοβόρο πτηνό, μέ άγρια ένστικτα, δείχνει σεβασμό στό μελλοθάνατο παιδί καί αναστέλλει τίς αρπακτικές του διαθέσεις, περιμένοντας πρώτα νά βγή η ψυχή τού παιδιού καί ύστερα νά πλησιάση καί νά φάγη τό άψυχο σώμα!

Ο γύπας δέν πρόσθεσε τίποτε δικό του σ’ αυτά πού ο Θεός τού είχε ορίσει καί, εν προκειμένω, τό νά μήν έχη εξουσία στά σώματα τών ανθρώπων πρίν νά χωρισθή από αυτά η ψυχή τους. Εμείς οι άνθρωποι προσθέτουμε στό θέλημα τού Θεού δικές μας επίνοιες, τάχα επιστημονικές, αλλοιώνοντας τίς Οδηγίες Του καί, μάλιστα, παρουσιαζόμενοι ως εκφρασταί Του.

Η φωτογραφία αυτή πρέπει νά φρονιματίση τούς γιατρούς–γύπες μεταμοσχευτές καί νά τούς εμπνεύση σεβασμό πρός τά έμψυχα ανθρώπινα σώματα. Είναι απαράδεκτο, ένας γύπας νά γνωρίζη πότε χωρίζεται η ψυχή από τό σώμα τών ανθρώπων καί αυτό νά τό αγνοούν γιατροί, Ιεράρχες καί Αρχιεπίσκοποι καί συνάμα νά έχουν τό “κουράγιο” νά ισχυρίζονται ότι εκφράζουν τήν Εκκλησία!

Πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Φεβρουάριος 2013
Αρ. Τεύχους 126