Μάνης Χρυσόστομος για τη Σαρακοστή: «Μετάνοια, νηστεία και προσευχή»

Loading...


Ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος στην εγκύκλιό του για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλεί τους πιστούς να βαδίσουν την σπουδαία αυτή περίοδο με μετάνοια, νηστεία και προσευχή.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Ευρισκόμεθα στην έναρξη της πλέον κατανυκτικής περιόδου της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πρόκειται για την περίοδο που αρχίζει την Καθαρή Δευτέρα και περατούται το Σάββατο του Λαζάρου.

Είναι μία περίοδος κατ’ εξοχήν πνευματική που μας προετοιμάζει για το Άγιο Πάσχα. Κατά την Μεγ. Τεσσαρακοστή τα πάντα υπενθυμίζουν το υπέρλαμπρο θαύμα της δημιουργίας, το φοβερό δράμα της πτώσεως του ανθρώπου, αλλά και την θριαμβευτική λύση του δράματος υπό του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού. Με αδρές και εντόνως παραστατικές γραμμές αφήνουν οι θεοφόροι άγιοι Πατέρες και οι ιεροί υμνογράφοι να διέλθουν προ των οφθαλμών μας εκτάκτου σπουδαιότητας ιστορικά γεγονότα δεκάδων αιώνων. Διά μέσον αυτών, αφ’ ενός μεν, φαίνεται η εξαθλίωση του ανθρώπου από την αιχμαλωσία στην αμαρτία, αφ’ ετέρου δε, διαλάμπει η πάνσοφη πρόνοια του Θεού, στην οποία προπαρεσκεύαζε το έργον της σωτηρίας μας.

Έτσι την περίοδο αυτή, ακούμε στους ναούς μας, τους πλέον διδακτικούς και ωραίους ύμνους, οι οποίοι δονούν τις ψυχές μας και μας αναβιβάζουν υψηλά. Ειλικρινά, κατανύσσεται η καρδιά μας και χαλυβδώνεται η απόφασή μας να ζήσουμε ζωή αληθούς μετάνοιας και πραγματικής χριστιανικής βιοτής.

Η Εκκλησία, λοιπόν, μας παροτρύνει: ‘’το στάδιον των αρετών ηνέωκται˙ οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε’’. Είναι μία πνευματική πρόσκληση, τώρα στην αρχή της Μεγ. Τεσσαρακοστής, για εντονότερο πνευματικό αγώνα. Και ο αγώνας αυτός διεξάγεται με την μετάνοια, την νηστεία, την προσευχή.

Ανέφερα τα τρία αυτά αγωνίσματα. Ας τα προσέξουμε:

Α) Μετάνοια, σημαίνει αλλάζω νοοτροπία. Από την κατάσταση της αμαρτωλότητας, αγωνίζομαι να συμφιλιωθώ με το Θεό, να σταματήσω να βαζίζω τον δρόμο της ασωτίας και του κακού και με αυτοέλεγχο και επίγνωση βαδίζω στο δρόμο του Θεού και μόνον. Εξομολογούμαι, μετανοώ και ζητώ το έλεος του Θεού. Και ο Πολυεύσπλαγχνος και Φιλάνθρωπος Θεός βλέπει την μετάνοια μας, μας συγχωρεί και μας χαρίζει πλούσια την Χάριν Του.

Β) Νηστεία, σημαίνει αποφυγή ωρισμένων τροφών που ορίζει η Εκκλησία αλλά και απομάκρυνση από την αμαρτία και καταπολέμηση των παθών μας. Η Μεγ. Τεσσαρακοστή δεν είναι μόνο μία περίοδος αυστηράς, πράγματι, νηστείας από φαγητά αλλά μία περίοδος άσκησης για την απόκτηση αρετών. Είναι μία περίοδος για την καταπολέμηση των πειρασμών που μας φέρνει ο διάβολος και είναι συγχρόνως ένας καλός αγώνας για σύνδεση με τον Χριστό. Ας αγαπήσουμε, λοιπόν, τη νηστεία και θα συγκεντρώσουμε πολύ πλούτο θείας αρετής.

Γ) Προσευχή, είναι ο διάλογος με το Θεό. Είναι η συνομιλία μας, η ευχαριστία και η ικεσία μας προς τον Δημιουργόν μας. Υπάρχει τι θαυμασιότερο από το να αξιώνεται ο χοικός άνθρωπος να ανοίγει την ψυχή του και να δοξολογεί και να ικετεύει τον Κύριον των όλων! Προ πάντων, η Μεγ. Τεσσαρακοστή, προσφέρεται ως και εξοχήν περίοδος προσευχής. Με όλες τις Ιερές Ακολουθίες τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς, τα Απόδειπνα, τους Χαιρετισμούς, τον Μέγα Κανόνα, τις Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες. Μεγάλη βοήθεια μας παρέχει η Εκκλησία για περισσότερη προσευχή, περισσότερη ενατένιση και όραση και πρόγευση της δόξας της Βασιλείας του Θεού. Πιο συγκεκριμένα τώρα την περίοδο αυτή αξίζει να λέμε την ωραία και τόσο πνευματική μικρή μεν, μεγάλη δε, σε ουσιαστικό περιεχόμενο προσευχή.

Είναι η προσευχή: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαί μοι τω σω δούλω. Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Η Εκκλησία, λοιπόν, μας καλεί να εισέλθουμε με ενθουσιασμό, και αποφασιστικότητα στο στίβο των πνευματικών αγώνων. Όταν αγωνιστούμε, τότε με ‘’καθαρά’’ τη στολή της ψυχής θα πανηγυρίσουμε και θα εορτάσουμε και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας, του Νικητού του θανάτου και Αρχηγού της ζωής.

Καλή και ευλογημένη

Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’tilegrafima.gr