Ηλείας Γερμανός: Χριστούγεννα ειρηνικά, οικογενειακώς και Εθνικώς χαρούμενα

Loading...


«Οι σημερινοί άνθρωποι, ούτε ακούομε ούτε προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τον ύμνον των Αγγέλων στην καθημερινή μας ζωή» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός

Αναλυτικά:

Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία

Αγαπητοί μου Χριστιανοί της Ηλείας,

Αυτός είναι ο Ύμνος των Αγγέλων, το μήνυμα , αλλά και η πραγματικότητα που έφερε στην ανθρωπότητα η Γέννησις του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότι δηλαδή ο εκ της Παρθένου Σαρκωθείς προαιώνιος Λόγος του Θεού προσφέρει σε μας πολύτιμα, ανεκτίμητα και ανεπανάληπτα δώρα, όπως :

Πρώτον · Φέρνει στην ανθρωπότητα την <<ευδοκία>> του Θεού. Δηλαδή δια της Σαρκώσεως του Υιού του εκδηλώνεται λαμπρώς η αγάπη, η εύνοια και η ευαρέσκεια του Θεού εις τους ανθρώπους. Ότι με την Γέννησι του Κυρίου ήλθε η στιγμή της λυτρώσεως, της σωτηρίας και του αγιασμού των ανθρώπων. Ήλθε ο χρόνος της κοινωνίας των ανθρώπων με τον Θεόν, δηλαδή της επαναφοράς τους στον παράδεισο της βασιλείας των ουρανών.

Δεύτερον · Ο ύμνος των Αγγέλων σημαίνει, ότι με την Σάρκωσι του Σωτήρος Χριστού ήλθε στην ταραγμένη από την αμαρτία και τα βίαια πάθη των ανθρώπων γη η πολυπόθητη ειρήνη. Ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεόν· Ειρήνη του ανθρώπου με τους συναθρώπους του· Ειρήνη του ανθρώπου με τον εαυτόν του· Ειρήνη του ανθρώπου με την υλική φύσι.

Τρίτον · Ότι δι’ όλα αυτά πρέπει να δοξάζεται ο Θεός από τους αγγέλους και από εμάς, και όχι να βλασφημήται με τους λόγους και με τα έργα μας.

Αδελφοί μου,

Αν αυτά δεν είναι σήμερα πραγματικότητα , ασφαλώς και πάλιν φταίμε εμείς· Οι σημερινοί άνθρωποι, που ούτε ακούομε ούτε προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τον ύμνον των Αγγέλων στην καθημερινή μας ζωή.

Ας αρχίσωμε από σήμερα, για να αποκτήσωμε και εμείς την ειρήνη του Θεού μέσα μας, γύρω μας και με όλον τον κόσμον, δια να ζήσωμε όλοι μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ειρηνικά, οικογενειακώς και Εθνικώς χαρούμενα.

† Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ