Γόρτυνος Ιερεμίας: Μια προσευχή στον προσωπικό μας άγιο Άγγελο και φύλακα της ψυχής μας

Loading...


ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
1. Στις 8 του μηνός Νοεμβρίου, αδελφοί χριστιανοί, την ερχόμενη Τρίτη, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αλλά και όλων των Αγγέλων.Οι Άγγελοι είναι και αυτοί
κτίσματα του Θεού, αλλά δημιουργήθηκαν πρώτοι απ᾽
όλα τα κτίσματα. Έτσι είναι: Πρώτα δημιουργήθηκαν
οι Άγγελοι, που είναι πνεύματα, έπειτα έγινε ο υλικός
κόσμος, που μας περιβάλλει, και τελευταία έγινε ο
άνθρωπος, που είναι και από πνεύμα, όπως οι Άγγελοι,
και από ύλη, όπως ο γύρω κόσμος.

2. Οι Άγγελοι είναι οι πιο κοντινοί μας, γιατί όταν
βαπτιστήκαμε ο καθένας πήρε ως δώρο από τον Θεό
ένα προσωπικό Άγγελο, ως φύλακα και οδηγό. Και
πρέπει να κάνουμε προσευχή στον Άγγελό μας αυτόν,
γιατί αυτός θα παραδώσει την ψυχή μας στον Θεό.
Έτσι πρέπει ακόμη να προσέχουμε να μην λυπούμε τον
Άγγελό μας με κακές επιθυμίες και πράξεις, γιατί,
πραγματικά, λυπάται ο άγγελός μας όταν αμαρτάνουμε
και σκεπτόμαστε και πράττουμε αντίθετα προς το
θέλημα του Θεού.
Μάλιστα υπάρχει μία προσευχή στον προσωπικό μας
άγιο Άγγελο και φύλακα της ψυχής μας, που πρέπει να
την λέμε κάθε βράδυ στην βραδυνή μας προσευχή.
Είναι το «Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής
και ταλαιπώρου μου ζωής…». Σ᾽ αυτή την προσευχή
παρακαλούμε αυτόν τον προσωπικό μας Άγγελο να μας
συγχωρέσει τα αμαρτήματα, με τα οποία τον θλίβουμε,
και τα αμαρτήματα της ημέρας που πέρασε: «Πάντα μοι

συγχώρησον – του λέγουμε – όσα σοι έθλιψα πάσας τας
ημέρας της ζωής μου και ει τι ήμαρτον την σήμερον
ημέραν». Στην προσευχή αυτή στον προσωπικό μας
Άγγελο θυμούμαστε την σκηνή που λέει η Αγία Γραφή
για τον Λωτ, που κατοικούσε στα διεφθαρμένα από τα
αισχρά ήθη Σόδομα και Γόμορρα, και οι Άγγελοι για να
τον σώσουν από την καταστροφή τους πήραν από το
χέρι, αυτόν και την γυναίκα του και τις δύο θυγατέρες
του, και τους έβγαλαν από την αμαρτωλή πόλη και τους
οδήγησαν σε τόπο σωτηρίας (βλ. Γεν. 19,15-17). Έτσι
και εμείς παρακαλούμε τον άγιο Άγγελό μας να μας
κάνει το ίδιο: Να μας παίρνει από το αδύναμο χέρι μας
και να μας οδηγεί σε οδό σωτηρίας. «Κράτησον – του
λέγουμε – της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και
οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας»! Γι᾽ αυτό, για τα ωραία
αιτήματα, που έχει η προσευχή αυτή στον Άγγελό μας
πρέπει να την λέμε κάθε βράδυ στην βραδυνή μας
προσευχή.

3. Όπως όλοι μας, αδελφοί χριστιανοί, έχουμε τον
προσωπικό μας Άγγελο, έτσι και η Παναγία μας, η
Βασίλισσα των Αγγέλων, έχει και Αυτή τον προσωπικό
της Άγγελο. Αυτός είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Και ο
Άγγελός Της αυτός Της έφερε τον θείο Χαιρετισμό από
τον ουρανό με το σωτήριο μήνυμα ότι θα σαρκωθεί
στην Κοιλία Της και θα γεννηθεί από Αυτήν ο Υιός του
Θεού, που θα φέρει την σωτηρία σ᾽ όλη την
ανθρωπότητα. «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν
επέμφθη ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε»! Αυτό το
«Χαίρε», χριστιανοί μου, που είπε ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ στην Παναγία, το πήρε η Εκκλησία και το
έκανε ολόκληρη Ακολουθία με 144 «Χαίρε». Είναι η
Ακολουθία των «Χαιρετισμών» της Παναγίας. Και
όποιος λέει τους Χαιρετισμούς στην Παναγία
επαναλαμβάνει την Αρχαγγελική φωνή, γιατί παίρνει
την θέση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και λέει και αυτός
το «Χαίρε» σ᾽ Αυτήν. Να κάνετε, χριστιανοί μου, τους

«Χαιρετισμούς» στην Παναγία μας. Δεν είναι ανάγκη,
εργατικοί άνθρωποι σείς, να λέτε κάθε μέρα όλους τους
Χαιρετισμούς και τα 144 «Χαίρε», και τις τέσσερις Στάσεις. Πέστε μία Στάση μόνο, που διαρκεί 3 ή 4 το
πολύ λεπτά. Και την άλλη μέρα την δεύτερη Στάση,
αλλά κάθε μέρα να κάνετε από μία Στάση Χαιρετισμών
στην Παναγία. Θα λάβετε μεγάλη ευλογία.

4. Είπαμε όμως ότι στις 8 Νοεμβρίου εορτάζουν όχι
μόνο οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, αλλά όλοι
γενικά οι Άγγελοι. Όλοι οι Άγγελοι είναι εννέα
τάγματα. Για να θυμάστε τα ονόματά τους και να τα
λέτε στην προσευχή σας, σας αναφέρω ένα
Μεγαλυνάριο της Εκκλησίας μας στους Αγγέλους.
Είναι καλό να το μάθετε και να το λέτε στην προσευχή
σας. Λέει το Μεγαλυνάριο αυτό: «Αρχάγγελοι, Άγγελοι
και Αρχαί· Δυνάμεις και Θρόνοι, Κυριότητες, Χερουβίμ·
σεπταί Εξουσίαι και Σεραφείμ οι θείοι, υπέρ ημών τον
Κτίστην καθικετεύσατε». Εννέα τάγματα!

Σας εύχομαι, χριστιανοί μου, να ευφραίνετε τον
Άγγελό σας με τα καλά σας έργα και Άγγελοι του Θεού
να προστατεύουν την οικογένειά σας και την πατρίδα
μας όλη. ΑΜΗΝ.

Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Ιερεμίας