Φυσικό Περιβάλλον

Loading...


Δρ Σωτηρίου Μπαλατσούκα,

Αναπληρωτή καθηγητή Αγιολογίας

Αρχή εκκλησιαστικού έτους σήμερα, αρχή της Ινδίκτου, ημέρα η οποία αναφέρεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιμετωπίζουμε σήμερα δυστυχώς το φαινόμενο της οικολογικής κρίσης, κρίσης πνευματικής και ηθικής. Το οικολογικό είναι ένα θέμα αδιαίρετο το οποίο καλείται να επιλύσει μία διαιρεμένη ανθρωπότητα. Παρατηρούμε σήμερα να γίνονται πολλές κινητοποιήσεις από διαφόρους φορείς και οργανισμούς, χωρίς βέβαια αποτελέσματα.

Ο άνθρωπος δυστυχώς διαπιστώνει ολοένα και εντονότερα τις ανεξέλεγκτες τραγικές διαστάσεις της κρίσης αυτής, διότι αδιαλείπτως η φύση υποβιβάζεται στις εγωκεντρικές, οικονομικές ανάγκες-συμφέροντα και γενικότερα στον υλόφρονα άνθρωπο της εποχής μας.

Όσα προγράμματα προστασίας και αν σχεδιαστούν, όσα οικονομικά κονδύλια και αν δαπανηθούν η κρίση δεν πρόκειται να κατασταλεί εάν δεν υπάρξει πνευματική και ηθική αναστροφή. Εκείνοι οι οποίοι με το βίωμα και το παράδειγμά τους μας δίνουν διέξοδο είναι οι Άγιοι μας, οι οποίοι μέσα από την άσκηση και με το πνεύμα της λιτότητας και της ολιγάρκειας πέτυχαν τη συμφιλίωση και την προπτωτική κατάσταση στη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και την κτίση ολόκληρη. Οφείλουμε να δώσουμε ατομικά και συλλογικά την καλή χρήση και προστασία της δημιουργίας την οποία χάρισε ο Δημιουργός Θεός.Ετικέτες