Πασχαλινό μήνυμα Λαρίσης Ιγνάτιου: Να κάνουμε καινούργιους λογισμούς, καινούργια έργα

Loading...


«Να κάνουμε καινούργιους λογισμούς, καινούργια έργα, να ζήσουμε καινούργια ζωή και άξια της καινής Αναστάσεως.» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιγνάτιος στο αναστάσιμο μήνυμά του. 

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

Αδελφοί μου,
Μιά χαρά ανείπωτη που πλημμυρίζει τις καρδιές όλων μας ζούμε τη μεγαλειώδη αυτή αναστάσιμη ώρα. Υποκινείται η καρδιά μας να σκιρτήση από χαρά και το στόμα μας να αναφωνήση τον αναστάσιμο παιάνα, «Χριστός Ανέστη». Φθάσαμε σ’ αυτή λοιπόν την ώρα της υπερτάτης χαράς μετά από τη βίωσι του πάθους του Κυρίου μας. Ζήσαμε τη χαρμολύπη της Σαρακοστής, την κατήφεια του Πάθους του Κυρίου, τον πόνο του Σταυρού.

Είδαμε τον Κύριό μας χωρίς χαρά, χωρίς ωραιότητα, χωρίς τιμή και δόξα, χωρίς ζωή. Τον είδαμε μαζί με τον Προφήτη και ομολογούμε ότι δεν είχε «είδος και κάλλος και το είδος αυτού άτιμον». «Συνετάφημεν αυτώ διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον» (Ρωμ. 5.4). Εκοινωνήσαμε «τοις του Χριστού παθήμασι», εκλαύσαμε, εθρηνήσαμε για την χαρά που εχάσαμε, για την ωραιότητα που εμαράθηκε, για την περιφρόνησι και την ατιμία, προ πάντων για τον θάνατο τον επονείδιστο και φοβερό. Καί ιδού απόψε ο ίδιος ο Κύριος, εγερθείς εκ νεκρών, μας καλεί «εν καινότητι ζωής να περιπατήσωμεν». (Ρωμ. 5 4) «άσμα καινόν» μας καλεί να ψάλλουμε ο Δαβίδ, κι εμείς ψάλλουμε «Χριστός Ανέστη». Ελάτε απόψε να χαρούμε αυτή την ημέρα τη λαμπρή που «εποίησεν ο Κύριος», ελάτε «αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή» (Ψ. Ριζ.23).

Ελάτε με αναμμένες τις λαμπάδες με το φως της Αναστάσεώς Του, να αναφωνήσουμε Χριστός Ανέστη και να χαρούμε, γιατί Αυτός που είχε χάσει τη ζωή κι είχε μπεί νεκρός στο μνήμα,τώρα δεν είναι δέσμιος του Άδη, τώρα έχει ζωή παντοτεινή, τώρα «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκ έτι αποθνήσκει, θάνατος Αυτού ουκέτι κυριεύει». (Ρωμ. 5.9). Αυτός που είχε χάσει την τιμή και την εξουσία κι είχε υβρισθεί και ταπεινωθεί μας διαβεβαιώνει «εδόθη μοι πάσα εξουσία, εν ουρανώ και επί γης» (Ματθ. κη.18). Ιδού ανέλαβε τη χαρά Αυτός που ήταν περίλυπος μέχρι θανάτου, και χαιρετά το γένος μας αμέσως μετά, την ένδοξη Ανάστασί Του με τον πρώτο αναστάσιμο χαιρετισμό Του «χαίρετε».

Ωραίος εκ του τάφου σαν νυμφίος από παστάδα νυφική, όλος ωραιότατος, όλος δοξασμένος, όλος ηλιόμορφος βγήκε απ’ το σκοτεινό μνημείο. Κι έτσι όπως εστάθη σαν ένα μεθόριον ανάμεσα σ’ Αυτόν και σ’ εμάς η ανθρώπινη Του φύσι μας καλεί να μεθέξουμε της ζωής, της χαράς, της δόξης, της ωραιότητος. Χαρήτε Χριστιανοί μου αυτή τη μία και μοναδική, τη μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Αυτή η Κυριακή είναι εικόνα του μέλλοντος αιώνος. Ανέστη ο Χριστός και διασκορπίστηκαν οι εχθροί Του. Οι εχθροί Του οι δαίμονες, ο εχθρός Του ο θάνατος, ο εχθρός Του η αμαρτία, ο εχθρός Του ο άδης! Ω τα μεγαλεία της Αναστάσεως του Κυρίου!

Όντως «αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος». Την ημέρα αυτή την είδε προφητικά ο Πατριάρχης Αβραάμ πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια, και χάρηκε, «Αβραάμ ο πατήρ υμών ηγαλιάσετο ίνα ίδη την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη». (Ιω. η.56). Σ’ αυτή τη χαρά καλούμαστε κι εμείς απόψε. Τώρα που η φθορά μετεβλήθη σε αφθαρσία, ο θάνατος σε ζωή καθώς εκοινωνήσαμε, και συνεκακοπαθήσαμε στο Πάθος Του ας χαρούμε αγαλλόμενοι, τώρα που αποκαλύφθηκε η δόξα Του. (Α΄ Πετρ. Δ.13).
Τώρα που όλα πλημμύρισαν φως και χαρά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας καλεί να ζήσουμε το «έαρ της Εκκλησίας μεταξύ των καιρών, τον ήλιο μεταξύ των αστέρων, το χρυσάφι ανάμεσα στα μέταλλα, την βασιλίδα μεταξύ των ημερών του ενιαυτού».
Αδελφοί μου,

Μαζί με τη χαρά και με το καινό άσμα, καλούμαστε να ζήσουμε την καινότητα ζωής. Να κάνουμε καινούργιους λογισμούς, καινούργια έργα, να ζήσουμε καινούργια ζωή και άξια της καινής Αναστάσεως. Κι όπως συνταφήκαμε με το βάπτισμά μας στον θάνατο του Κυρίου, ας ζήσουμε εν καινότητι ζωής. Αυτό είναι το ύψιστο και υπέρτατο αγαθό του Αναστάντος Χριστού «τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα». (Β΄ Κορ. Ε.17). Γι’ αυτό μαζί με τη λαμπάδα ας ανάψουμε την καρδιά μας με τη φλόγα της Αγάπης του Αναστάντος Χριστού κι ας αναφωνήσουμε, Χριστός Ανέστη.
Με αναστάσιμες θερμές ευχές
ο Μητροπολίτης σας
ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος

 Ετικέτες