Ορθοδοξίας Σύνοδο χτυπά το σημαντήρι

Loading...


«Η μέρα τση Πεντηκοστής και τ’ ΄Αγιο το Πνέμα τη φώτιση να πέψουνε να ‘χει γερή βεντέμα»

“Πάτερ’ ημών” “εξ’ ουρανού” πέμπε την ευλογία η Σύνοδος να φωτιστεί Μεγάλη και Αγία.

Ορθοδοξίας Σύνοδο χτυπά το σημαντήρι και το λιβάνι ορθόδοξο είναι στο θυμιατήρι.

Ορθοδοξίας Σύνοδος Αγία και Μεγάλη και “Βιθυνίας Νίκαια” η κρητική αγκάλη.

Η Κρήτη με ιστορικές καταβολές κι αξία πλουμίζει “θυρανοίξια” για την ορθοδοξία.

Ορθοδοξίας Σύνοδος κι αγιοτόκος Κρήτη ευκή ν’ αναντρανίσουνε του χριστιανού την πίστη.

΄Αγιοι Προκαθήμενοι ξετρέξετε αντάμι αθούς να ξεπετά σαφί τ’ ορθόδοξο ροδάμι.

Άγιοι Προκαθήμενοι “Κυρίου ας δεηθώμεν” να λένε όλοι οι χριστιανοί “καλώς κι αξίως στώμεν”.

Ο σημερνός ο χριστιανός στο σημερνό τον κόσμο να ‘χει και να μυρίζεται τσ’ ορθοδοξίας δυόσμο.

Ο σημερνός ο χριστιανός να ‘ναι πιστός ορτάκης τση πίστης τση ορθόδοξης και “πάλιν και πολλάκις”.

Η μέρα τση Πεντηκοστής και τ’ ΄Αγιο το Πνέμα τη φώτιση να πέψουνε να ‘χει γερή βεντέμα.

Ορθόδοξο συλλείτουργο Θε μου και βλόησέ το και δίδε μας και δύναμη πριχού το “απελθέτω”

 

Κώστας ΛαγουδιανάκηςΕτικέτες