Λαρίσης Ιγνάτιος: «Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, σε χίλια δυό πράγματα του κόσμου τούτου, και μόνον τον Κύριο αποκλείουμε»

Loading...


Να ανοίξουμε τα μάτια μας, το στόμα μας, τα αυτιά μας στον Χριστό που σήμερα μας κρούει τη θύρα μας, ζητά ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιγνάτιος στο μήνυμά του για τη Εορτή των Θεοφανείων.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

Αδελφοί μου,
Είναι μεγάλη και λαμπρά η ημέρα η οποία σήμερον επέλαμψεν. Εορτάζει η Εκκλησία τα Άγια Θεοφάνεια του Ιησού Χριστού και η χαρά της εορτής, σήμερα, συνέχει άπαντας. «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων». Ιδού η φωνή του Κυρίου, η του Νυμφίου χαροποιός Θεοφάνεια, η το πλήρωμα της χαράς έχουσα. Σήμερα, φανέρωσις της Παναγίας Τριάδος. Η φωνή του Προφήτου βγήκε αληθινή, η λέγουσα «ευφράνθη έρημος διψώσα». Ω αδελφοί μου, της λαμπρότητος της ημέρας αυτής το θείον μέγεθος είναι ανυπολόγιστον, απροσμέτρητον! Οι Ουρανοί και η γη και τα υποχθόνια αγάλλονται σήμερα. Ο της εορτής ήχος διαπερνά τις ακοές μας, και το Πανάγιον Πνεύμα διανέμει χαρίσματα.

«Δεύτε λάβετε πάντες πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα Φόβου Θεού» του Επιφανέντος Χριστού. Ιδού οι κρουνοί της χαράς ρέουσιν σήμερον. Καί ο των Υδάτων αγιασμός μας μεταφέρει την είδησιν. Σήμερα συνεορτάζουν και συνομιλούν τα άνω με τα κάτω. Άνοιξαν οι Ουρανοί και σταλάζουν κρουνοί θείου ελέους. Τρομάζουν σήμερα οι Άγγελοι. Εξέστησαν λέγει αι δυνάμεις των Ουρανών. Διότι επεφάνη η Αγία Τριάς. Γιατί σήμερα αγιάζονται τα ύδατα. «Ο Κύριος ήλθεν επί υδάτων πολλών». «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων» ακούγεται στον Ιορδάνη, επάνω στα σύννεφα, πέρα στο στερέωμα, οπουδήποτε υπάρχει ύδωρ. Όπου είναι ύδατα, εκεί έρχεται ο Χριστός να τα αγιάση. Έρχεται ο Κύριος και στα ύδατα των αμαρτιών μας. Γιά να βροντήση, και με το συσσεισμό αυτό να κάνη κι εμάς να τρομάξουμε, κι όπως ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, οπίσω να στραφούν και τα παραπτώματά μας, τα αμαρτήματα, τα ανομήματα, οι λογισμοί και τα πάθη μας. Λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, φωνάζει ο Ησαΐας, ο μέγας των Προφητών. Ύδατα στα οποία έρχεται να περπατήση ο Κύριος δεν είναι, αδελφοί μου, οι σκέψεις μας, οι όμορφες και πνευματικές; Αυτές δεν έρχεται ν’ αγιάση; Ύδατα δεν είναι οι αγώνες μας, οι καθ’ ημέραν κόποι μας, οι θυσίες όλων για την οικογένεια, για τα παιδιά; Ύδατα πολλά και οι ανατάσεις της ταπεινής μας καρδίας. Οι καλοί και άγιοι λογισμοί μας για σωτηρία και αγιασμό.

Ερχεται ο Κύριος να τα αγιάση κι αυτά. Ο,τι βρίσκει εντός μας, ο,τι μας πλημμυρίζει, όπως τα ύδατα το αγιάζει σήμερα, το κάνει δικό Του, το γεμίζει με την παρουσία Του.
Μία από τις προφητείες των Θεοφανείων λέγει: «Ευφράνθητι έρημος διψώσα». Έρημος διψώσα, έλα να ευφρανθής, διότι θα αποκτήσης τόσο νερό, ώστε θα γίνης πηγή ύδατος ζώντος. «Έρημος διψώσα» είναι, Αδελφοί μου, η στεγνή γη, η κατάξερη, η γη που της λείπει τελείως κάθε ικμάδα δυνάμεως, που της λείπει η δύναμις. Της λείπει ο Θεός. Αυτή η έρημος η διψώσα, που μπορεί να γεμίση από τον Κύριο, είναι η δική μας ύπαρξις, η δική μας ψυχή, τα δικά μας φτωχά λόγια και όνειρα, οι δικοί μας μηδαμινοί αγώνες, τα ελάχιστα επιτεύγματά μας, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ελάχιστες εκδηλώσεις της παρουσίας του Θεού.

Γι’ αυτό ο Υμνογράφος της ημέρας, απευθυνόμενος στον Κύριο, του λέει: «Οίκισον ψυχαίς ημετέραις σαυτόν, φιλάνθρωπε». Κατοίκησε τον Εαυτό σου, βάλε τον εαυτό σου μέσα στις δικές μας ψυχές που είναι ξηρές και στυγνές, γιατί ζούν χωρίς εσένα· γίνε νερό που θα τις ποτίση, για να μην είναι ποτέ διψασμένες. Αλλά δεν το κάνει αυτό ο Θεός όταν εμείς κλείνουμε ερμητικά τις πύλες της ψυχής μας. Όλες τις διόδους απ’ όπου θα μπορούσε να περάση. Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, το στόμα μας, τ’ αυτιά μας, σε χίλια δυό πράγματα του κόσμου τούτου, και μόνον τον Κύριο αποκλείουμε, και να που Αυτός τώρα κρούει την θύρα μας. Κρούει τις κλεισμένες θύρες της ψυχής μας να εισέλθη. Σαν νερό που διαπερνά τα πάντα. Μέσα απ’ αυτό το νερό το άγιο, τον Μεγάλο Αγιασμό της Εκκλησίας, που μεταφέρει τη Θεία Χάρι, θα εισέλθη. Σήμερα, το αισθανόμαστε. Σπρώχνει τις πύλες «της βουλήσεώς» μας, των επιθυμιών μας, για να ανοίξουν, ώστε να μπορή να μπη.

Είναι η ώρα κατά την οποία πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Οι ουρανοί ανεώχθησαν σήμερα για μας. Ας αφήσουμε το ύδωρ το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον, να εισέλθη εντός μας, να μας φωτίση, να μας δροσίση, να μας αγιάση.

Με εγκάρδιες πατρικές Ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣΕτικέτες