Επιστολή 20 Ορθόδοξων Χριστιανικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης προς τους Ιεράρχες για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Loading...


Επιστολή για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο απέστειλαν είκοσι συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης προς τους προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος (85 τον αριθμό). Δυστυχώς, όπως μας πληροφορεί η «Παρακαταθήκη» από τους 85 Μητροπολίτες, αποδέκτες της επιστολής, απάντησαν μόνον οι πέντε (5)!
Δείτε την Επιστολή:

Συντονιστική Επιτροπή Ορθοδόξων
Χριστιανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
Εν Θεσσαλονίκη τη 28η Ιανουαρίου 2014
Σεβασμιώτατε,
Με υιική αγάπη, τιμή και σεβασμό ασπαζόμεθα την δεξιάν Σας και επιζητούμε τας υμετέρας ευχάς και ευλογίας.
Παρακολουθούμε την πολυεύθυνο μέριμνά Σας για την διαποίμανση του λαού του Θεού και μάλιστα κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες, όπως αυτές της οικονομικής και πνευματικής κρίσεως που διερχόμεθα.
Ταπεινώς ευχόμεθα η Χάρις του Τριαδικού Θεού να Σας φωτίζει και ενισχύει στο έργο αυτό, στο έργο της Εκκλησίας μας.
Σεβασμιώτατε,
Θα θέλαμε οι συνυπογράφοντες το παρόν κείμενο είκοσι (20) Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, εν τη επιθυμία μας να βοηθήσουμε ταπεινώς το υπεύθυνο ποιμαντικό Σας έργο και των λειτουργών της Εκκλησίας μας, να Σας καταστήσουμε κοινωνούς κάποιων σκέψεων και ανησυχιών μας σχετικά με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α/ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπο λέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)».
Κατ᾽ αρχήν πιστεύουμε ότι δεν χρειαζόταν να κατατεθεί αυτό το νομο σχέδιο. Όπως εδήλωσε τον παρελθόντα Μάιο και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, το υπάρχον νομικό οπλοστάσιο και ιδιαίτερα ο νόμος 927/1979, ο οποίος ισχύει σήμερα, είναι επαρκή για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Συνεπώς το νέο νομοσχέδιο περιττεύει.

Στην περίπτωση πάντως που το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένα σημεία, τα οποία κατά τη γνώμη μας θεωρούμε σημαντικά:
Α΄Είναι θετικό το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίον κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων στις 20 Νοεμβρίου 2013 είναι βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο, το οποίον είχε τεθεί σε διαβού λευση μέσω διαδικτύου από 22 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι 3 Μαρτίου 2011.

Παρ᾽ όλα αυτά υπάρχουν και στο παρόν νομοσχέδιο σημεία, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους -εάν δεν διευκρινισθούν και διορθωθούν- να αποτελούν μία επικρεμαμένη διαρκώς απειλή για τους λειτουργούς της Εκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους και κατηχητές να δεχθούν μηνύσεις από κάποιους, που θα θεωρήσουν ότι θίγονται από τον δημόσιο λόγο της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν, εάν θα εστηλί τευαν, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, κατεγνωσμένες υπό της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Παραδόσεως και Πατερικής Διδασκαλίας πλάνες και αιρέσεις ή νεώτερες «σέκτες» και «καταστροφικές λατρείες», όπως π.χ. οι Ψευδο-Μάρτυρες του Ιεχωβά ή η Σαιεντολογία.
Ταπεινώς φρονούμεν ότι η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νομο σχεδίου, η οποία αναφέρει ότι «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται ως προς το κράτος, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημόσια νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δι καίου», να συμπληρωθεί με ρητή αναφορά και στους λειτουργούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας ή στους λειτουργούς των γνωστών, κατά την νομική ορολογία, θρησκειών. Παραδείγματος χάριν η συμπλήρωση θα μπορούσε να λέγει ότι «Εξαιρείται ωσαύτως των ανωτέρω διατάξεων οποιοσδήποτε εκφράζει, είτε με γραπτό είτε με προφορικό λόγο, επίσημες και κατοχυρωμένες διδασκαλίες της πίστεως γνωστής θρησκείας, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από ιερά, λειτουργικά, υμνογραφικά και άλλα κείμενα της παραδόσεώς της».
Κατά την γνώμη μας, καλό θα ήταν να αναφέρεται ρητώς ότι αυτό που κολάζεται ποινικώς είναι η ενδεχόμενη προτροπή σε διάπραξη αξιοποίνων πράξεων και όχι η προβολή ιδεών και απόψεων, διότι τότε καταργείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του λόγου, της εκφράσεως και της επιστημονικής έρευνας.

Β΄Όπως φαίνεται από την παράγραφο β’ του κειμένου που έχει αναρτη θεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σ. 16) δεν είναι σίγουρο ότι η προστασία των ομοφυλοφίλων ως μειονότητος με δικαιώματα έχει απαλειφθεί από το νομοσχέδιο και δεν θα επανέλθει. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, κατά την συζήτηση στη Βουλή, είναι δυνατόν να προστεθούν επαχθείς και αντιευαγ γελικές διατάξεις.

Γ΄ Μας εχαροποίησε η αυτονόητη διευκρίνιση του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή παρέχεται στην παράγραφο γ΄ της κατακλείδος του ανηρτημένου στο διαδίκτυο κειμένου του νομοσχεδίου, ότι δηλαδή «δεν τιμωρείται η απλή έκφραση γνώμης, όπως από πολλά σχόλια αναφέρθηκε στη διαβούλευση. Ούτε καν απόψεις που είναι απροκάλυπτα ρατσιστικές ή ξενοφοβικές. Ο καθένας μπορεί να λέει ο,τι θέλει, στο μέτρο που τούεπιτρέπει το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ και εφόσον η συμπεριφορά του δεν μπορεί να οδηγήσει στη θυματοποίηση συγκεκριμένης ομάδας ή προσώπου. Η προστασία του δικαιώματος αυτού παραμένει απόλυτη και πρωταρχική. Θα τιμωρηθούν, αντίθετα, όπως γίνεται και στο ισχύον ποινικό μας δίκαιο, αλλά και σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο, όσοι παροτρύνουν με δημόσιο λόγο έναν όχλο να εξοπλισθεί λ.χ. με ρόπαλα και αλυσίδες και νααναζητήσει θύματα μεταξύ εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στα φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτισμικά του πρότυπα. Τιμωρούνται, με άλλα λόγια, συμπεριφορές που προκαλούν σε βιαιοπραγίες, μίσος και αντιπαλότητα,ώστε να μπορεί να διασαλευθεί άμεσα η ομαλή κοινωνική συμβίωση».
Τα ανωτέρω είναι αυτονόητα, διότι διαφορετικά θα διολισθαίναμε σε καθεστώς απολυταρχίας. Θα πρέπει όμως να μην παραμείνουν σχόλιο και απλή διαβεβαίωση, αλλά να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η αυτονόητη αυτή διευκρίνηση-διαβεβαίωση του κ. υπουργού αποδεικνύει και αυτό που ελέχθη, ότι, δηλαδή, το νέο νομοθέτημα περιττεύει, αφού όλα αυτά προβλέπονται από τον νόμο 927/1979 και την ελληνική νομοθεσία γενικότερα.

Δ΄ Θεωρούμε ότι θα ήταν δίκαιο, την στιγμή που αναφέρεται ονομαστικά στο νομοσχέδιο το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους ναζί, να αναφέ ρεται ονομαστικά και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, όπως και των Αρμενίων, από τους Τούρκους.

Σεβασμιώτατε,
Εκφράσαμε με υιική αγάπη και εμπιστοσύνη τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για τους κινδύνους που εγκυμονεί το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
Συνοψίζοντες φρονούμε ταπεινώς ότι μία παρέμβαση της Διοικούσης Εκκλησίας, όπου και όπως Εσείς κρίνετε, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενσωμά τωση στο περί ου ο λόγος νομοσχέδιο των ασφαλιστικών εκείνων δικλείδων που θα βοηθήσουν να μη φιμωθεί και να μη διώκεται ποινικά (!) ο δημόσιος λόγος της Εκκλη σίας, που έχει σχέση με κατεγνωσμένες αιρέσεις και με αντιευαγγελικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές, όπως το βδελυκτό πάθος της ομοφυλοφιλίας.
Πιστεύουμε ότι η παρέμβαση αυτή της Διοικούσης Εκκλησίας θα συντελέσει ώστε να διασφαλισθεί το αυτονόητο δικαίωμα των Ελλήνων Ορθοδόξων να συνεχίσουν να εκφράζουν ελεύθερα την εκκλησιαστική και εθνική τους αυτοσυνειδησία, χωρίς να επικρέμαται η απειλή μηνύσεων και διώξεων εναντίον τους.
Κατακλείοντες, εξαιτούμεθα τας αγίας Υμών ευχάς. Είμεθα στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Τα Συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης:
1. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ένωση Χριστιανική Αγωγή)
2. Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «ο Μέγας Βασίλειος»
3. Τομέας Επιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου»
4. Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «η Απολύτρωσις»
5. Ορθόδοξος Αδελφότης «Οσία Ξένη»
6. Αδελφότης «Χριστιανική Ελπίς»
7. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπει ρωτικού Αγώνα)
8. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ένω ση Βορειοπηπειρωτικού Αγώνα)
9. Αδελφότης Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης
10. Ιεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»
11. Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών
12. «Παρακαταθήκη»
13. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «οι Άγιοι Πάντες»
14. Σύλλογος «Παναγιόφιλοι»
15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Εθνεγερσία»
16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος
17. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Πνευματική Ελευθερία
18. Ορθόδοξη Αδελφότητα «Αγάπη Χριστού»
 19. Όμιλος Φίλων Αγίου Όρους «Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης»
20. Φιλανθρωπικό Σωματείο «Μέριμνα των πτωχών»Ετικέτες