Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: «Είμεθα ευλογημένοι ως Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί»

Loading...


O Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Δημήτριος, απέστειλε μήνυμα για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, τονίζοντας ότι «η διδασκαλία και μαρτυρία τους μας προσφέρει την εικόνα μιάς αυθεντικής συνεργείας μεταξύ ατόμου και κοινότητος».

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής…

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Στην ευλογημένη αυτή Εορτή των Τριών Ιεραρχών και τον πανηγυρισμό των Ελληνικών Γραμμάτων τιμούμε την ζωή και την μαρτυρία των τριών μεγίστων Ποιμένων, Θεολόγων και Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Στούς ύμνους της ημέρας αυτής, τιμούμε τους αγίους αυτούς άνδρες ως μεγάλα προπύργια της Εκκλησίας του Χριστού, ως στερεούς της πίστεως προμάχους, και της Εκκλησίας πιστών στήριγμα (Ύμνοι Εσπερινού και Όρθρου).

Αυτές οι λέξεις αποδόσεως σεβασμού αναγνωρίζουν ότι οι Τρείς Ιεράρχες ήταν πλήρως αφιερωμένοι στην Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι συγκεντρώνονταν σε κοινότητες λατρείας για να καθοδηγηθούν σε θέματα πίστεως και για να καταθέσουν την μαρτυρία της χάριτος του Θεού με την διακονία τους στους χρήζοντες βοηθείας.

Προσφέρουμε επίσης ύμνους τιμής στον Μεγάλο Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο διότι χάρισσαν την ζωή και τις δυνατότητές των ως υποστηρικτές της πίστεως, ως ισχύς των πιστών, ως παρηγορία ενός εκάστου αμαρτωλού και ως αναζωογονητικές πηγές προς αναψυχή των ψυχών μας.

Ευλογημένοι με χάρη και σοφία άνωθεν, είχαν αφιερώσει την ζωή των στην διδασκαλία και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου της Αληθείας και του Λόγου του Θεού, οδηγώντας τους ανθρώπους στον Χριστό.

Οι Τρείς Ιεράρχες είχαν ως σκοπό να ακολουθήσουν την εντολή του Κυρίου στους Αποστόλους πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς (Ματθ. 28:19), έτσι ώστε να δοθή η δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να ακούσουν, να πιστεύσουν και να ξεκινήσουν ένα ταξίδι πίστεως γεμάτο ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού.

Οι λέξεις των ύμνων που αφιερώθηκαν στους Τρείς Ιεράρχες αποδίδουν  πλήρως την σημαντική διδασκαλία και μαρτυρία των, δηλαδή την  προτεραιότητα της ζωής της πίστεως για τον κάθε άνθρωπο και της σπουδαιότητος της Εκκλησίας και της συμμετοχής στην αδελφότητα των πιστών για πνευματική ανάπτυξη και ωριμότητα.

Πρώτον, είναι ξεκάθαρο από τα συγγράμματα και τα κηρύγματα των Τριών Ιεραρχών ότι ανησυχούσαν για την κατάσταση και τις ανάγκες της ψυχής και την αναγκαιότητα εκάστου ατόμου να ζη σε κοινωνία με τον Θεό.

Με βαθειά πίστη, αγάπη για την Αγία Γραφή και θεολογική οξυδέρκεια, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερεύνησαν την ανθρώπινη κατάσταση, προσφέροντας τεράστια γνώση περί της κατανοήσεως της σχέσεώς μας με τον Θεό.

Έδειξαν για ποιόν λόγο η σχέση αυτή ήτο ουσιώδης για να υπερνικηθή η δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου και να αποκατασταθή η θεική εικόνα μέσα μας.

Δεύτερον, ως επίσκοποι και ποιμένες, γνώριζαν επίσης ότι η ζωή και αποστολή της Εκκλησίας είναι σημαντική στην ζωή της πίστεως.

Καί οι τρεις αυτοί μεγάλοι Άγιοι συμμετείχαν σε έντονες θεολογικές συζητήσεις ως υποστηρικτές της αληθείας, πρόθυμοι να θυσιάσουν τις ηγετικές θέσεις των και ακόμη και τις ζωές των για να προστατεύσουν το Σώμα του Χριστού.

Εργάζονταν ημέρα και νύχτα για να βοηθήσουν κοινότητες πιστών να εκπληρώσουν την θεική κλήση τους να καταστούν τόποι λατρείας, διακονίας και, πρωτίστως, ομάδες πίστεως ενωμένες εν Χριστώ, προσφέροντας αγάπη, θεραπεία και λύτρωση.

Η διδασκαλία και μαρτυρία των Τριών Ιεραρχών μας προσφέρει την εικόνα μιάς αυθεντικής συνεργείας μεταξύ ατόμου και κοινότητος.

Ο καθένας μας καλείται ιδιαιτέρως από το Ευαγγέλιο να συναντήση τον Αναστάντα Χριστό, να πιστεύση σ’ Αυτόν και να λάβη την συγχώρηση και χάρη του Θεού.

Μας δίδεται η δυνατότητα να ανακαινισθούμε διά της κοινωνίας μας μ’ Εκείνον, να ζούμε καθημερινά σύμφωνα με το θέλημά Του, να προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε τις εκ Θεού δυνατότητές μας ως ανθρώπων και να λάβουμε το δώρο της αιωνίας ζωής.

Καλούμεθα επίσης να ζούμε, να λατρεύουμε και να υπηρετούμε μέσα στην κοινότητά μας. Συγκεντρωνόμεθα για να λατρεύουμε Εκείνον ο Οποίος δίδει ζωή και λόγο υπάρξεως.

Διά της λατρείας μας, διά των αγίων Μυστηρίων, διά των διακονιών του κηρύγματος και της διδασκαλίας της Εκκλησίας, λαμβάνουμε δύναμη και καθοδήγηση στην ζωή της πίστεως.

Ως οικογένεια του Θεού, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ενούμεθα για να διακονήσουμε αλλήλους και για να εξυπηρετήσουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια.

Η έμφαση αυτή στο άτομο και στην κοινότητα ταιριάζει απολύτως στον πανηγυρισμό της Ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων.

Καθώς λαμβάνουμε γνώση και πνευματική οικοδομή από τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είμεθα σε θέση να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αξία των ουσιωδών στοιχείων της ανθρωπίνης ζωής και των ανθρωπίνων σχέσεων τα οποία είναι ζωτικά στοιχεία της Ελληνικής κληρονομιάς μας.

Σε όλη την διάρκεια της ιστορίας μας, σε καιρούς μεγάλων επιτευγμάτων και σε καιρούς εντόνων αγώνων μπορούμε να κατανοήσουμε την σημασία του ρόλου τόσον του ατόμου όσον και της κοινότητος στην διαμόρφωση της ταυτότητός μας ως λαού.

Μπορούμε να κατανοήσουμε μία κληρονομιά η οποία ενέπνευσε πολλούς να προσπαθήσουν να φτάσουν στα ανώτατα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στους τομείς της διανοήσεως, της γλώσσης, της λογοτεχνίας, της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής και των σωματικών δεξιοτήτων, δίδοντας έμφαση στο τεράστιο και ποικίλο δυναμικό του ατόμου.

Έχουμε επίσης μια κληρονομιά, η οποία δείχνει την σχέση των παραπάνω προσπαθειών με την κοινότητα μέσω δεσμών κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, διανοητικών και πνευματικών μεταξύ των μελών της.

Η αναζήτηση της γνώσεως και της επιστήμης, τα ερωτήματα και η εξερεύνηση του αγνώστου, τα επιτεύγματα πρωτοφανών δεξιοτήτων και διαισθήσεων τις περισσότερες φορές έλαβαν χώρα εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο ενεθάρρυνε και ετίμησε τον οραματισμό, την δυναμικότητα και το επίτευγμα.

Είμεθα ευλογημένοι ως Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί διότι μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την ωραία και τιμημένη κληρονομιά ως μαρτυρία της αληθινής και ευεργετικής σχέσεως μεταξύ ατόμου και κοινότητος.

Πολύ συχνά συναντούμε τις καταχρήσεις και τα καταστροφικά αποτελέσματα επί της ατομικής ζωής, επί των κοινοτήτων και επί των λαών όταν η ανθρώπινη ζωή και το δυναμικό απαξιώνεται ή όταν εγωιστικά συμφέροντα, πλεονεξία ή άμετρη επιθυμία για μεγαλύτερη δύναμη μειώνει τους κοινοτικούς δεσμούς και εξασθενίζει την αληθινή μας ταυτότητα.

Είμεθα σε θέση να στεκόμεθα σταθερά επί της πίστεως και της κληρονομιάς μας επιβεβαιώνοντας την αγάπη του Θεού για τον καθένα και για όλους τους ανθρώπους.

Είμεθα εφοδιασμένοι με την δυνατότητα να ενσιχύουμε τις ενορίες μας, να εργαζόμεθα εντός της Ελληνοαμερικανικής κοινότητος, και να διακονούμε στους τόπους διαμονής μας ώστε να δημιουργούμε και να καλλιεργούμε έναν πολιτισμό εντός της κοινότητός μας ο οποίος ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και την τελειότητα, τον χαρακτήρα και την πίστη στον Θεό.

Στην παρούσα Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων, καλούμεθα να ευχαριστήσουμε τον Θεό γι’ αυτή την μαρτυρία.

Καλούμεθα να ζητήσουμε διά της προσευχής την βοήθεια και την χάρη Του καθώς προσφέρουμε σε όλους ένα τρόπο ζωής και υπάρξεως ο οποίος θα μας οδηγήσει ως άτομα και ως κοινότητες σε ζωή ευημερίας και αιωνιότητος.Ετικέτες

tilegrafima.gr