Η δήλωση απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα για τις έμφυλες ταυτότητες

Loading...


Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ συμπαρίσταται στον αγώνα των Ορθοδόξων Σωματείων.

Το Βήμα Ορθοδοξίας, εκτιμώντας τον αγώνα των εναντίον της προσπάθειας του να αποδομήσει στα παιδιά την έννοια του φύλου και μαζί του ανθρωπίνου προσώπου, που για την έχει αιώνια αξία, δίνει στη δημοσιότητα τη δήλωση απαλλαγής την οποία μπορούν να υπογράψουν οι γονείς που δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτήν την θεματική ενότητα.

Με αυτήν δηλώνουν: «δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» διότι το περιεχόμενό του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος».

Το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ήμα Ορθοδοξίας υπογραμμίζει την σοβαρότητα του θέματος, όπως προκύπτει αναμφισβήτητα από τις υποενότητες «Βιολογικό και κοινωνικό φύλο», «Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα» που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ενότητα, όπου και μόνο ο τίτλος είναι φανερός των προθέσεων του Υπουργείου να αποδομήσει την έννοια του φύλου και να εισαγάγει πράγματα εντελώς ξένα και ασυμβίβαστα με τις ορθόδοξες χριστιανικές αρχές.

Η Εκκλησία δεν φοβάται το διάλογο για οποιοδήποτε θέμα, ούτε φυσικά για το φύλο και για το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι φανερή η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να παρακάμψει κάθε διάλογο και να περάσει κατευθείαν στην «αποδόμηση», ενεργώντας εντελώς προκλητικά, αντιδημοκρατικά και καταναγκαστικά.

Διαβάστε εδώ:  Θεσσαλονίκη: Τα ορθόδοξα σωματεία ξεσπούν για τις έμφυλες ταυτότητες- σεμινάρια στα Γυμνάσια

Καλεί τους γονείς να αντισταθούν με κάθε νόμιμο μέσο στην αντιδημοκρατική αυτήν προσπάθεια του Υπουργείου, που περιφρονεί προκλητικά τις Ορθόδοξες αξίες, με την συνείδηση ότι «όταν σπέρνουμε για τα παιδιά μας ανέμους, θα θερίσουμε καταιγίδες».

Όταν διδάσκεις στα παιδιά περί ή περί φόνου, είναι φυσικό να τα εθίζεις σε αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν αποδομείς στα παιδιά την έννοια του φύλου, είναι ξεκάθαρος ο στόχος να εθιστούν τα παιδιά στην ιδέα να επιλέξουν άλλο φύλο από αυτό με το οποίο τους έπλασε ο , δηλαδή σε μη φυσιολογικές καταστάσεις που θα έχουν φοβερές διαλυτικές συνέπειες στην ζωή και στην προσωπικότητά τους.

Με την ίδια λογική θα μπορούσε αύριο το Υπουργείο να διδάσκει «αποδομώντας τα στερεότυπα περί αυτοκτονίας» και να εμφανίσει στα παιδιά την αυτοκτονία ως κάτι καλό.

Ναι, τα παιδιά μας θα μάθουν για αυτά τα θέματα, χωρίς φόβο και πάθος, αλλά μόνο από τους κατάλληλους ανθρώπους ή όταν έχουν αναπτύξει πλήρως την κρίση και την ωριμότητά τους.

Και φυσικά περιμένουμε από την Εκκλησία να ξεκαθαρίσει την θέση της επίσημα και θεσμικά επάνω στο καυτό αυτό θέμα, προβάλλοντας ανοικτά τη θέση της απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Κράτα το