Ο ράφτης του Βενέδικτου ΙΣΤ’ θα ράψει ρούχα για 3 υποψηφίους

Loading...


Στον Κολομβιανό ράφτη που έραβε ρούχα για τον παραιτηθέντα Πάπα της Ρώμης Βενέδικτο ΙΣΤ, ανατέθηκε να ράψει ενδυμασία για τις θείες λειτουργίες για τρία άτομα.
Σύμφωνα με τον ράφτη, του ανέθεσαν να ράψει τρεις μήτρες διάφορων μεγεθών και ενδυμασία «για υψηλούς άνδρες ευρωπαϊκής καταγωγής».  Ο Βενέδικτος ο 16ος κατέθεσε επίσημα τις πληρεξουσιότητές του την περασμένη Πέμπτη. Το Κονκλάβιο, στο οποίο θα εκλεγεί ο διάδοχός του, θα αρχίσει αυτό τον μήνα. Ο πρώην Πάπας δεν θα συμμετάσχει σ΄αυτό, προκειμένου να μην επηρεάσει την έκβασή του.