Κύπρος: Θετική στον προαιρετικό εκκλησιασμό των παιδιών αλλά αρνητική στην Εξομολόγηση εντός σχολείου η αρμόδια Επίτροπος

Loading...


Θετική στον προαιρετικό εκκλησιασμό των παιδιών αλλά αρνητική στην Εξομολόγηση τους εντός του δημόσιου σχολείου η αρμόδια Επίτροπος.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά δεν συμμερίζεται την άποψη για την εξομολόγηση των μαθητών στο χώρο του δημόσιου σχολείου.
Σε έκθεση της με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος αποφαίνεται ότι δεδομένου πως η Εξομολόγηση «αφορά ένα, κατά την Ορθόδοξη παράδοση και δόγμα, εκκλησιαστικό/θρησκευτικό μυστήριο, στο οποίο κάθε πιστός (σ.σ. Χριστιανός) συμμετέχει ατομικά, κατόπιν μιας, σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα, απόλυτα ελεύθερης προσωπικής επιλογής και δεδομένου ότι αυτό ιστορικά και παραδοσιακά λαμβάνει χώρα σε χώρους (κατά το μάλλον ή ήττον εκκλησιαστικού/θρησκευτικού χαρακτήρα) που διασφαλίζουν,κατά το δυνατόν, τον ιδιωτικό χαρακτήρα της επιλογής για συμμετοχή σε αυτό, πραγματοποίησή του στο χώρο του σχολείου – με την προσέλευση ιερέα – σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εννοηθεί ως παθητικός συμβολισμός ο οποίος συνδέεται με οποιαδήποτε προηγούμενη ιστορική παράδοση».

Αντίθετα, σημειώνει, εννοείται ως επιλογή με σαφή θρησκευτικό χαρακτήρα, «ενώ μπορεί να εκληφθεί και ως μια προσπάθεια θρησκευτικού προσηλυτισμού, παραβιάζουσα την αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας και της αμεροληψίας στο σχολικό περιβάλλον».

Στην έκθεση της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι έχει διαμορφώσει την άποψη ότι, δραστηριότητες όπως είναι ο προαιρετικός εκκλησιασμός των παιδιών, ενόψει μεγάλων εορτών της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας ή η προαιρετική πρωινή προσευχή, δεν παραβιάζουν κατ’ ανάγκη την ουδετερότητα του σχολείου, αφού δίνεται η δυνατότητα στους γονείς ή και τα ίδια τα παιδιά, σε συνάρτηση με το επίπεδο της ηλικίας και της ωριμότητάς τους, να επιλέγουν ή όχι τη συμμετοχή τους σε αυτές, και, παράλληλα, τους παρέχονται τα μέσα και οι τρόποι να το πράξουν με διακριτικότητα και χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους.

Επίσης, η Επίτροπος υποστηρίζει το δικαίωμα των γονιών να ζητούν απαλλαγή του παιδιού τους από το μάθημα των Θρησκευτικών, εάν και εφόσον θεωρούν ότι αυτό βρίσκεται σε σύγκρουση ή παραβιάζει τις δικές τους θρησκευτικές ή/και φιλοσοφικές πεποιθήσεις και πιστεύω. Η Επίτροπος υποστηρίζει ότι, το δικαίωμα για διατύπωση αιτήματος απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και στα ίδια τα παιδιά σε συνάρτηση με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς τους.

Το σχολείο, επισημαίνει, έχει ευθύνη, σε μια τέτοια περίπτωση, να ενεργεί με διακριτικότητα και με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια του παιδιού, χωρίς να υποχρεώνει το παιδί και τους γονείς του να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά τους δεδομένα.

Παράλληλα η Επίτροπος υποδεικνύει ότι το σχολείο έχει υποχρέωση να μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο κενό που θα δημιουργηθεί στη διάρκεια παρουσίας του παιδιού στο σχολείο, κατά τρόπο δημιουργικό, αφού έχει πρώτα ακούσει και λάβει σοβαρά υπόψη την άποψη του ίδιου του παιδιού και στη βάση πρωτίστως της εξυπηρέτησης του συμφέροντος του ίδιου του παιδιού.