Εκκληση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για το Νεπάλ

Loading...


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, η Xριστιανική διάσκεψη της Ασίας (CCA) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Λουθηρανών, δήλωσαν πως οι εκκλησίες τους και οι ομάδες βοήθειας έχουν ξεκινήσει μια άμεση δράση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση του Νεπάλ.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες