Γέρων Πορφύριος: Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό

Loading...


Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό

Είμαστε ευτυχισμένοι, όταν αγαπήσομε όλους τους ανθρώπους μυστικά.

Θα νιώθομε τότε ότι όλοι μας αγαπούν.

Κανεὶς δεν μπορεί να φθάσει στον Θεό, αν δεν περάσει απ’ τους ανθρώπους.

Γιατί, «ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν;».

Ν’ αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρὶς να ζητάμε ανταπόδοση.

Τότε ισορροπεί  ο άνθρωπος.

Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής.

Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακραιφνής.

Γέρων Πορφύριος