Άγιος γέροντας Πορφύριος: Πέστε το στην Παναγία

Loading...


Αυτά που θέλετε να πείτε στα σας, να τα λέτε με την σας.

Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά· μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην κι αυτή θα ενεργήσει.

Διαβάστε εδώ:  Αγρυπνία αγίου Πορφυρίου και Ιερό Ευχέλαιο στον Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά.