Η αναγέννηση των παιδιών

Loading...


– Χαριτωμένες

Η γέννηση των είναι εύκολη.

Η αναγέννηση είναι δύσκολη!

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003