Γέροντας Παϊσιος: «Το ξεπέρασμα του πόνου»

Loading...


– Γέροντα, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο;

– Παλικαριά, βία χρειάζεται.

– Και τον ανυπόφορο πόνο πως τον αντιμετωπίζει κανείς;

– Αν είναι κοσμικός, με το τραγούδι, αν είναι πνευματικός άνθρωπος με την ψαλμωδία.