ΣΕΕΝΣΑ: Να δοθεί παράταση για αποστρατείες με το παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς

Loading...


Δυο ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου για τους στρατιωτικούς, καθώς είχε δοθεί ένα πολύ σύντομο διάστημα «χάριτος» ώστε να προφθάσουν να αποστρατευθούν στελέχη που είχαν κριθεί ως αποστρατευτέα με τις πρόσφατες κρίσεις.

Η συνέχεια εδώ