«Οχι» από το ΣτΕ στη χορήγηση επιδόματος στους ειδικούς φρουρούς για τη διετία 2000-2002

Loading...


Οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας δεν δικαιούνται το επίδομα αυξημένης ετοιμότητας για νυκτερινή υπηρεσία κατά τη διετία 2000 έως 2002.

Αυτό έκρινε το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων του (1748/2015, κ.λπ.) και αναίρεσε αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων που είχαν ταχθεί υπερ της χορήγησης του επίμαχου επιδόματος.

Ειδικότερα, ειδικοί φρουροί είχαν προσφύγει στην Διοικητική Δικαιοσύνη και ζητούσαν διαφορές αποδοχών για την διετία 2000-2002 λόγω της μη χορήγησης του επίμαχου επιδόματος, οι οποίες ανέρχονταν από 1.300 έως 2.238 ευρώ.

Υποστήριζαν ότι είναι μη συνταγματικός και παράνομος ο αποκλεισμός των ειδικών φρουρών από την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος το οποίο το λαμβάνει το αστυνομικό προσωπικό.

Να σημειωθεί ότι το επίμαχο επίδομα από το 2002 και μετά, με νομοθετική πρόβλεψη, το λαμβάνουν και οι ειδικοί φρουροί.

Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία δικαίωσαν τους ειδικούς φρουρούς κρίνοντας ότι η μη χορήγηση του επίμαχου επιδόματος αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας και προς άρση της αντισυνταγματικότητας αυτής πρέπει να χορηγηθεί το επίδομα και σ΄ αυτούς.

Όμως, οι σύμβουλοι επικρατείας αποφάνθηκαν ότι οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, «τελούν υπό διαφορετικό υπηρεσιακό καθεστώς και ιδίως χωρίς δυνατότητα εξελίξεως στην ιεραρχία σε σχέση με το αστυνομικό προσωπικό, ασκού δε καθήκοντα τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι ειδικότερα και μερικότερα σε σχέση με την γενική αστυνομική αρμοδιότητα η οποία έχει ανατεθεί στο αστυνομικό προσωπικό.

Επομένως, σημειώνει το ΣτΕ, πρόκειται περί διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού της ΕΛΑΣ, οι οποίες «μπορεί να τύχουν διαφορετικής μεταχειρίσεως από τον νομοθέτη, καθόσον αφορά ειδικότερα την χορήγηση του ενδίκου επιδόματος, χωρίς τούτο να συνεπάγεται παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας».

Κατόπιν όλων αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι η σχετική νομοθετική διάταξη που προβλέπει την μη χορήγηση του επίμαχου επιδόματος (για το προ του 2002 διαστήματος) δεν αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας.Ετικέτες