Κατάταξη στον Στρατό Ξηράς

Loading...


1. Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς οι στρατεύσιμοι με την 2016 Γ΄ΕΣΣΟ, από 16 έως και 19 Μαΐου 2016, (ενώ την 9,10 και 11 Μαΐου 2016 θα παρουσιασθούν όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας) , όπως παρακάτω:

Η συνέχεια εδώ