Εάν οι χριστιανοί σκέπτονταν όπως η Μητρόπολη Ξάνθης, είναι αμφίβολο αν θα υπήρχαν Ευαγγέλια και συναξάρια!

Γιώργος Θεοχάρης
Loading...


Σε μία περίεργη ανακοίνωση προέβη η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, με αφορμή δημοσιεύματα περί θαύματος που έγινε σε 16χρονο, που έπεσε από ύψος 7 μέτρων στην πόλη.

Του Γιώργου Θεοχάρη

Το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως έχει ως εξής:

«Εξ αφορμής δημοσιευμάτων εις έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τοπικής και εθνικής εμβέλειας, η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου έρχεται να επισημάνει ότι κατά την ευαγγελική διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας μας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κάθε φορά που θαυματουργούσε δεν είχε σκοπό να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους, ούτε να τους ελκύσει στην πίστη. Θεραπεύοντας τους ασθενείς, απαλλάσσοντας τους δαιμονιζομένους από την εξουσία του μισόκαλου, ανασταίνοντας τους νεκρούς, φανέρωνε τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Τα θαύματά Του αποτελούσαν πρόγευση της νίκης Του πάνω στο θάνατο, προανάκρουσμα της Τριημέρου Αναστάσεως.

Στην Ευαγγελική γλώσσα δεν αναφέρεται η λέξη θαύμα αλλά η λέξη «σημείον» δηλαδή σημάδι, απόδειξη της αγάπης του Θεού. Στο γάμο της Κανά αναφέρεται η μεταβολή του νερού σε κρασί και ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει πως «ταύτην την αρχήν των σημείων εποίησεν ο Ιησούς» Ο Χριστός φανερώνει την αγάπη προς το πλάσμα Του και δεν ζητά ανταπόδοση. Κρατά το θαύμα στη σιγή. Ζητά από τους θεραπευμένους «μηδενί μηδέν είπωσι», δηλαδή να μην πουν τίποτε σε κανέναν, όπως συνέστησε και στους αποστόλους, κατά τη Μεταμόρφωσή Του στο όρος Θαβώρ. Μετά τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων φεύγει τον έπαινο του πλήθους, που ετοιμαζόταν να τον ανακηρύξει βασιλιά και απομακρύνεται στην έρημο. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η πρακτική της λειτουργίας ιστοσελίδων από πλευράς ενοριών, μονών και ησυχαστηρίων, εις τις οποίες προβάλλονται ως θαύματα περιστατικά πολλές φορές με δόση υπερβολής, βρίσκεται στους αντίποδες της ευαγγελικής διδασκαλίας.

Θαύματα γίνονται καθημερινά στη ζωή των ανθρώπων, όμως, Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Η Ιερά Μητρόπολις στα πλαίσια της ποιμαντικής της ευθύνης, συνέστησε την διαγραφή της αναρτήσεως από την ιστοσελίδα του Μετοχίου του Αγίου Πορφυρίου και προτρέπει τόσο τους ιερείς όσο και τους λαϊκούς χριστιανούς να αποφεύγουν κινήσεις εντυπωσιασμού, και να παρακαλούν τον Θεό να ενισχύει την πίστη σε Εκείνον, αφού τα θαύματα είναι αποτέλεσμα της πίστεως».

Διαβάστε εδώ:  Θαύμα: Οι Αγιοι Παΐσιος και Πορφύριος έσωσαν 19χρονο που ήταν σε κώμα

Δεν θα ασχοληθούμε για το αν στα δημοσιεύματα για το περιστατικό με τον 16χρονο υπάρχουν υπερβολές ή όχι.

Άλλωστε υπάρχουν οι γονείς του παιδιού, που μπορούν να επιβεβαιώσουν τί είναι αληθινό και τί όχι.

Οπωσδήποτε οι υπερβολές σε σχέση με τις διηγήσεις αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης κάθε διάδοση περί θαύματος θα πρέπει να γίνεται μετά από καλό έλεγχο της ακρίβειας των γεγονότων, για να αποφεύγεται ο διασυρμός της Εκκλησίας.

Επίσης σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογειται η δημοσιοποίηση ενός θαύματος για ιδιοτελείς σκοπούς, δηλαδή απλά για αύξηση της επισκεψιμότητας, οικονομικούς λόγους κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά όμως η Μητρόπολη Ξάνθης εκφράζει στην ανακοίνωσή της θέσεις, οι οποίες έχουν αι αυτές την ίδια δόση υπερβολής, για την οποία κατηγορεί τις παραπάνω δημοσιεύσεις.

Η εκφραζόμενη δημόσια θέση «Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ», κάθε άλλο παρά ευαγγελική είναι. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε, αλλά θα αρκεστούμε σε λίγα παραδείγματα:

Ο Χριστός είπε τα εξής στον θεραπευμένο θαυματουργικά από αυτόν δαιμονισμένο στη χώρα των Γαδαρηνών (Λουκά 8, 38-39):

«Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς».

Δηλαδή ο Κύριος του έδωσε εντολή να διηγείται σε όλους το θαύμα που του έκανε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, εάν ο πρώην δαιμονισμένος είχε τότε facebook, θα είχε αναρτήσει το θαύμα (παραβλέποντας περί του αντιθέτου ανακοινώσεις της πνευματικής ηγεσίας του).

Βασική αιτία των θαυμάτων είναι ήδη από την εποχή του Χριστού η δόξα του Θεού. Όταν οι μαθητές ρωτούν τον Χριστό για ποιο λόγο ο τυφλός γεννήθηκε τυφλός, Εκείνος απαντά: «οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ».

Πώς θα δοξασθεί ο Θεός, εάν δεν δημοσιοποιηθεί το θαύμα; Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση η δημοσιοποίηση του θαύματος από τον τυφλό παίρνει τις διαστάσεις δημόσιας ομολογίας του Χριστού. Όχι ότι ο Χριστός έχει ανάγκη από την δόξα μας, αλλά εμείς κερδίζουμε όταν Τον δοξαζουμε,

Μετά την θεραπεία του παραλυτικού, αυτός «ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν».

Όταν ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, ο λαός, έχοντας πρόσφατο και το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, Τον δοξάζει σύσσωμος. Οι Φαρισαίοι σκανδαλίζονται και λένε στον Χριστό: «διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου». Ο Χριστός όμως απαντά: «λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται».

Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός σε ορισμένα από τα θαύματα που κάνει δίνει την εντολή να μην δημοσιοποιηθούν. Όπως όμως ερμηνεύουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο βασικός σκοπός του ήταν να μας διδάξει την ταπείνωση και να αποφεύγουμε την δόξα των ανθρώπων.

Αυτός που ενεργεί ένα θαύμα, ασφαλώς πρέπει να φεύγει τον έπαινο των ανθρώπων και γενικά την δημοσιότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστή η δημοσιοποίηση του θαύματος από τους ανθρώπους στους οποίους έχει γίνει ή από άλλους αξιόπιστους μάρτυρες. Τρανή απόδειξη για αυτό είναι το γεγονός ότι, παρά την εντολή του Χριστού για αποσιώπηση του θαύματος, εν τέλει αυτό καταγράφηκε, δημοσιοποιήθηκε και διαδόθηκε ευρύτατα.

Άλλη απόδειξη είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι άγιοι, που κάνουν ένα θαύμα με παρέμβασή τους από τον ουρανό, δίνουν εντολή να δημοσιοποιηθεί από αυτόν στον οποίο έχει γίνει.

Θέλουμε να πιστεύουμε λοιπόν ότι η Μητρόπολη Ξάνθης ήθελε να περιορίσει κάποιες υπερβολές ή την εκμετάλλευση των θαυμάτων για ανθρώπινους σκοπούς, και για αυτό αναγκάστηκε να προβεί σε μία τέτοια ανακοίνωση.

Όμως, λόγω των υπερβολικών και απόλυτων εκφράσεων που περιέχει, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εξίσου αρνητικά αποτελέσματα.

Διότι, εάν η Εκκλησία τηρούσε αυτό που η Μητρόπολη Ξάνθης έγραψε με κεφαλαία γράμματα, ούτε τα Ευαγγέλια θα μας είχαν παραδοθεί με τα θαύματα που έκανε ο Χριστός ούτε τα συναξάρια των αγίων θα είχαν τα θαύματά τους.

Ούτε είναι δυνατόν οι άγιοι να παίρνουν άδεια από τις κατά τόπους Μητροπόλεις, πριν θαυματουργήσουν.

Για αυτό και θεωρούμε αναγκαία την απόσυρση ή τουλάχιστον τροποποίηση του Δελτίου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως.tilegrafima.gr