Ο Βενιζέλος «κλάφτηκε» με φράση από την Μεγάλη Παρασκευή που παραπέμπει στον Ιησού!

Loading...


Του Μάνου Χατζηγιάννη 

Ατυχέστατη παρομοίωση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο πριν από λίγο! Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήσε φράση από την…Μεγάλη Παρασκευή, η οποία παραπέμπει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να μας πει πόσο πόλεμο δέχτηκε αυτός και το κόμμα του! 

Υποστήκαμε «τούς εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε μια στιγμή της διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε προκαλώντας τα πλέον αρνητικά σχόλια. Η φράση όπως κάθε πιστός γνωρίζει προέρχεται από τη Μεγάλη Παρασκευή οπότε και ακούμε στις εκκλησιές όσοι γινόμαστε μάρτυρες των Θείων Παθών: 

«Την Αγία και Μ. Παρασκευή τα Άγια και σωτήρια και φρικτά Παθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν τούς εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τούς γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τούς ήλους, την λόγχην και προ πάντων τον Σταυρόν και τον θάνατον, α δι’ ημάς εκών κατεδέξατο » έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέ- ντος αυτώ, σωτήριον εν τω σταυρώ ομολογίαν.»

Με λίγα λόγια ο κ. Βενιζέλος επιχειρεί να εμφανιστεί τόσο θύμα όσο ο Θεάνθρωπος;;;; Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον υπουργό Εξωτερικών που επιχειρεί να προβάλει και προφίλ θεοσεβούμενου..Ετικέτες