Έχει κάνει σπίτι του ένα βράχο στην κορυφή του Αθωνα

Loading...


Aσκητής σε απόκρυμνη περιοχή του Αγίου Όρους έχει κάνει υπαίθριο κελί ένα βράχο που απέχει πενήντα μέτρα από την κορυφή του ‘Άθωνα.
  Ο μοναχός Jan Luka,  έχει αποφασίσει να αφιερωθεί στον Θεό ασκητευοντας εκεί ψηλά, μιμούμενος ασκητές της ερήμου. 

alt