Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα από το Άγιον Όρος που συγκλονίζει

Loading...


Του Ηλία Προύφα

ilproufas@gmail.com

Τρίτη ημέρα σήμερα στο σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο που τηρείται στις ιερές μονές, τις σκήτες, τα κελιά, τα ησυχαστήρια και τις καλύβες της

Εκεί που οι Μοναχοί με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη γιόρτασαν χθες τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της γέννησης του θεανθρώπου. Γιόρτασαν τα δικά τους ξεχωριστά λευκά Χριστούγεννα.

Φέτος αντί για ρεπορτάζ με εικόνες και βίντεο από τη Χριστουγεννιάτικη αγρυπνία και τις ιερές ακολουθίες σε ιερές Αγιορείτικες Μονές ο γράφων αποφάσισε να μεταφέρει κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό που σχετίζεται με το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.

Διαβάστε εδώ:  Παλιές φωτογραφίες από το Άγιο Όρος

Πρόκειται για τον λόγο ενός πιστού Αγιορείτη διακονητή της Παναγίας μας. Ενός πραγματικού ανθρώπου του Θεού που συγκλονίζει με το δικό του αληθινό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα που μας απέστειλε.
Ποιος αλήθεια μπορεί να διαφωνήσει με τα γραφόμενά του; Ποιος θα κλείσει τα μάτια του και δεν θα δεχθεί την πραγματικότητα όπως την περιγράφει; Ας το διαβάσουμε όλοι μας και ας κατατάξουμε ο καθένας τον εαυτό του σε όποια από τις κατηγορίες των ανθρώπων που περιγράφει πιστεύουμε ότι ανήκει.
Ο καιρός ήδη πάρεστι του τεκείν την Θεοτόκον, αλλ᾽ ουκ έστι τόπος εν τω καταλύματι, ουδ᾽ εν τω πενιχρώ σπηλαίω. Εις τα ίδια έρχεται ο βρεφουργηθείς Κύριος και οι ίδιοι ου παραλαμβάνουσιν. Τουναντίον δε τα της βρεφοκτονίας ετοιμάζονται. Και οι μεν αγνοούσιν, οι δε διώκουσιν, έτεροι απωθούνται, τινές καπηλεύονται, άλλοι εμπορεύονται και οι αναισθητότεροι χλευάζουσιν. Οι Περσών μάγοι βασιλείς τον αστέρα ου θεωρούσι και τον δρόμον απώλεσαν, αντ᾽ αυτών δε ετοιμάζεται η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου διά τον πόλεμον τον έσχατον της μεγάλης και επιφανούς ημέρας. Και εν τέλει το λείμμα των ολίγων ευσεβών και προσδοκώντων περιέρχεται διερωτώμενον «Που εστιν ο τεχθείς βασιλεύς;».