Η ΠΕΘ ζητά την ευλογία των Αγιορειτών Πατέρων

Loading...


Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) απέστειλε εόρτια επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εκφράζοντας τον βαθύτατο σεβασμό της και τις εόρτιες ευχές προς αυτήν.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προσφάτως αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της ΠΕΘ, εκζητεί την ευλογία των Αγιορειτών Πατέρων και τη συμβολή τους στις προσπάθειες της Eνώσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου των Θεολόγων και την τήρηση του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, με τη διαβεβαίωση ότι οι συμβουλές των Αγιορειτών Πατέρων αποτελούν πολύτιμος οδηγός για αυτούς και το έργο τους.

Η επιστολή:

Αθήναι, 05 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 11

Προς την Ιεράν Κοινότηταν του Αγίου Όρους
Σεβάσμιοι αγιορείτες Πατέρες
μετά των αγίων της Θεοτοκοτοπίας του ασκητικού Όρους,
Επί τη ευκαιρία της εκ προσφάτου χρόνου αναδείξεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), επιθυμούμεν, διά του παρόντος, όπως εκφράσωμεν τον εκ καρδίας βαθύτατον σεβασμόν μας, εκζητώντας την Υμετέραν ευλογίαν και συμβολήν εις τας προσπαθείας μας διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του κλάδου μας, έτι δε διά την τήρησιν της εν Χριστώ υποστάσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών κατά την προτροπήν την εξ Υμών διαφανεστάτως εκφρασθείσαν, διά της προς την πολιτικήν ηγεσίαν του ελλαδικού τόπου επιστολής σας (Αριθμ. Πρωτ. Φ. 2/7/2265), στην οποία εκφράζετε ρητώς την ομολογίαν σας επί των «Φακέλλων» του μαθήματος των Θρησκευτικών επισημαίνοντας την κινδυνοπραξίαν που ανεπιστημονικώς και αντιδημοκρατικώς επιβάλλεται εις την θεολογικήν παιδείαν του τόπου μας, την οποία εσείς φυλάσσετε διά των ζωντανών – ενχριστωμένων- λειψάνων των αγίων της Ορθοδοξίας και εμπράκτως μαρτυρείτε έργω και λόγω.

Διαβάστε εδώ:  Δείτε το ιστορικό αφιέρωμα του περιοδικού "Geo" στο Άγιο Όρος

Αγιορείτες Πατέρες, επιτρέψατέ μας όπως διαβεβαιώσομεν την Υμετέραν εν ασκήσει δυναμικότητα ότι τας ανωτέρω συμβουλάς και οδηγίας σας, αίτινες απηχούν κατ’ ουσίαν τας αρχάς του Καταστατικού Χάρτου της ημετέρας ιστορικής εν Ελλάδι Ενώσεως, πιστώς ακολουθούμεν. Ζητώντες ταπεινώς την ευλογίαν σας και την εν Χριστώ αποδεικνυόμενη εν ασκήσει και λόγω παρρησίας αγάπη Σας, ευχόμεθα εγκαρδίως, επ’ ευκαιρία του σωτήριου γεγονότος της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου, όπως ο ενανθρωπήσας Θεός και Σωτήρ του σύμπαντος κόσμου συντρέχη το έργον Σας και «ενεγοποιεί» το ταπεινόν δικόν μας εις μαρτυρίαν της Χρισταληθείας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού,
ζητώντες ταπεινώς την ευλογίαν Σας,

Το Διοικητικόν Συμβούλιον
Πρόεδρος: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τσαγκάρης, Υπ. Δρ. Θεολογίας, Θεολόγος Εκπαιδευτικός
Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Πονηρός, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Πειραιώς, Δ΄ Αθηνών, Κυκλάδων
Ταμίας: Λέο – Βάλτερ Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας, Θεολόγος Εκπαιδευτικός
Κοσμήτορας: Ιωάννης Φύκαρης, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Έφορος: Μαρία Ράντζου, Επίκ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Μέλος: Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Δρ. Θεολογίας, Δ/ντης 5ου Λυκείου Λαμίας
Μέλος: Βασιλική Ματιάκη, Υπ. Δρ. Θεολογίας, Θεολόγοςtilegrafima.gr