Ο Μητροπολίτης Τρίκκης στην Ιερά Μονή Φιλοθέου (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στη γα το σημερινό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (παλαιό ημερολόγιο) βρίσκεται ο , που έτυχε θερμής υποδοχής.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση της Μητρόπολης Τρίκκης αναφέρει:

Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, ευγενώς προκληθείς, έφθασε το μεσημέρι της 6ης Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος για να συμμετέχει στην Πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο.
Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας υποδέχθηκε θερμά ο Καθηγούμενος Νικόδημος και η αδελφότητα της Μονής και ευθύς αμέσως μετέβησαν στο Καθολικό του Ευαγγελισμού και τελέσθηκε Δοξολογία κατά την Αγιορείτικη τάξη.
Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε τα κάτωθι:

Πανοσιολογιώτατε Καθηγούμενε ταύτης της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτα κ. Νικόδημε.
Σεβαστοί ιερομόναχοι, μοναχοί και δόκιμοι μοναχοί της Ιεράς Μονής.
Ευλαβείς προσκυνητές.
Με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον Τρισάγιον Θεόν και την Παναγία μητέρα Του, την έφορο και προστάτη ολοκλήρου του Αγιωνύμου Όρους καταφθάσαμε εις τον αγιασμένον τούτον τόπον, κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας διά να παραστώ εις τας λατρευτικάς εκκλησιαστικάς εκδηλώσεις, της κεφαλαιώδους ιεράς πανηγύρεως της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Έμπλεως θείας χαράς απεδέχθην την πρόσκλησίν σας και σήμερον ευρισκόμενος ενταύθα εν μέσω υμών, προσδοκώ εν θεία προσμονή την επερχομένη συλλειτουργία μεθ’ υμών και τον συμπανηγυρισμόν της εορτής.

Διαβάστε εδώ:  Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στη Μονή Βατοπαιδίου για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ)

Καθ’ εκάστην επίσκεψίν μου, αλλά και κάθε προσκυνητού εις το Άγιον Όρος, αποτελεί μια ευκαιρία πνευματικής ανατάσεως και αγιοπνευματικής εμπειρίας, καθώς ενωτιζόμεθα άπαντες την πνευματικήν αύραν, η οποία ως δρόσος καταβαίνει επί ανύδρου πνευματικού εδάφους, εξ αιτίας της σκληροκαρδίας εκ της πολυμόρφου αμαρτίας και μαλακώνει το γεώργιον της καρδίας, ετοιμάζοντάς την διά την πολύκαρπον πνευματικήν καρποφορίαν του λόγου του Θεού. Η συναναστροφή μεθ’ υμών διά της προσευχής, ο διάλογος επί πνευματικών ζητημάτων και προβλημάτων και γενικώς ο συναρμονισμός όλων μας με το πνευματικόν πρόγραμμα των αδελφών μοναχών της Ιεράς Μονής, μας δίδει προσωπικήν ενίσχυσιν και δύναμιν να συνεχίσωμεν τον ιδικόν μας πνευματικό αγώνα εις το επίπεδον της ποιμαντικής μερίμνης προς τους αδελφούς μας και τα πνευματικά μας τέκνα εις την τοπικήν Εκκλησίαν της Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, την οποίαν μας ενεμπιστεύθη ο Χριστός και η Εκκλησία Του και διά την οποίαν θα μας απαιτηθή λόγος ευθύνης εν τη εσχάτη ημέρα της Κρίσεως.

Άγιε καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί εν Χριστώ.
Παρακαλώ θερμώς να μας έχηται μονίμως εις τας καθημέραν προσευχάς σας, ούτως ώστε να αντλώμεν δύναμιν εκ της δυνάμεώς σας, καθώς εσείς βιώνετε απερισπάστως εις τον αγιασμένον τούτον τόπον την καθαρά νοερά προσευχήν ως συνεχιστές της παραδόσεως των αγίων προκατόχων σας πατέρων, μοναστών και ασκητών.
Εύχομαι ολοθύμως εις άπαντας, ευλογημένην πανήγυριν.