Σήμερα η Μονή Γρηγορίου εκλέγει τον νέο ηγούμενο της

Loading...


Του Γιώργου Θεοχάρη
H  αδελφότητα της Μονής Γρηγορίου στο Αγιο Ορος σήμερα  θα  κληθεί να εκλέξει τον νέο ηγούμενό της.
Το ‘‘Αγιορείτικο Βήμα» παρουσιάζει αναλυτικά όλη την εκλογική διαδικασία του νέου Καθηγουμένου της Αγιορείτικης Μονής.

Σύμφωνα με τον καταστατικό  χάρτη του Αγίου Ορους δικαίωμα  εκλογής έχουν όσοι  είναι εγγεγραμμένοι στο μοναχολόγιο της Μονής και έχουν συμπληρώσει έξι  χρόνια από την κουρά τους. Όσον αφορά το τυπικό μέρος, μετά τη θεία Λειτουργία συγκεντρώνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου μοναχοί  στο Καθολικό της  Μονής και αποσυρόμενοι στο Διακονικό     γίνεται η μυστική ψηφοφορία. Εκεί   ο κάθε μοναχός επιλέγει το όνομα του προσώπου  του έχοντος  τα προσόντα που ορίζει ο κατασταστικός χάρτης του Αγίου Ορους 

Ακολούθως , ο φάκελος παραδίδεται  κλειστός στον γραμματέα και στην εφορευτική επιτροπή η οποία μονογράφει τον φάκελο και ο  εκλογέας μοναχός  πηγαίνει κάτω από τον πολυέλαιο  όπου έχει στηθεί η λεκάνη του αγιασμού που χρησιμοποιείται  στη συγκεκριμένη  περίπτωση ως κάλπη.

   Στη συνέχεια, αφού περατωθεί η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή ανοίγει διαδοχικά τους φακέλους, διαβάζει το  όνομα  που αναγράφεται και ο γραμματέας το καταχωρεί στο πρακτικό.
Εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή  η διαδικασία ο γραμματέας αναγγέλει   τους πλειοψηφίσαντες  -για το αξίωμα του ηγουμένου- πατέρες και στη περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το  50%+1 επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των τριών πλειοψηφισάντων.

Ακολούθως , μετά και τη δεύτερη ψηφοφορία ο πλειοψηφήσας αναγέλλεται  ως ηγούμενος και ο  παλαιότερος τη τάξει προϊστάμενος  του δίδει να φορέσει τον  ηγουμενικό μανδύα  και του παραδίδει την ηγουμενική ράβδο.
Στη συνέχεια  τον οδηγεί στο ηγουμενικό θρόνο και οι χοροί ψάλλουν το «Πολυχρόνιο» .

Μέχρι την εκλογή του ηγουμένου τοποτηρητής έχει οριστεί ο Ιερομόναχος  Πανάρετος.

Δείτε αναλυτκά τι προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Ορους για την εκλογή Καθηγουμένου:

{pdf}www.agioritikovima.gr/images/pdf/kxao.pdf|height:700|widht:500|app:google{/pdf}Ετικέτες