Φωτογραφία της αποσπασθείσης σελίδας από το Βυζαντινό χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους

Loading...


Το αξιόλογο βυζαντινό χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους το οποίο φυλασσόταν στο Μουσείο J. Paul Getty και το οποίο επαναπατρίστηκε ύστερα από δεκαετίες, διασώζει δώδεκα κοσμημένους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, έξι διακοσμητικά επίτιτλα και τέσσερις ολοσέλιδες μικρογραφίες με πορτρέτα των Ευαγγελιστών.

Μια πέμπτη ολοσέλιδη μικρογραφία (βλέπε φωτ.), με προτομές των δώδεκα Αποστόλων, είχε αποσπαστεί και περιέλθει στη Συλλογή Π. Κανελλοπούλου, στην Αθήνα. Μέχρι πρόσφατα φυλασσόταν στο Μουσείο Π. και Αλ. Κανελλοπούλου και σήμερα συνεκτίθεται με το κυρίως χειρόγραφο στο Βυζαντινό Μουσείο.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς

Ο Ευαγγελιστής ΙωάννηςΕτικέτες