«Την ωραιότητα της παρθενίας σου»-Χαιρετισμοί της Παναγίας

Loading...


«Την ωραιότητα της παρθενίας σου». Ψάλλει η χορωδία του αειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας.

Η επεξεργασία της εικόνας και του βίντεο έγιναν από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Διαβάστε εδώ:  Χαιρετισμοί της Παναγίας 2019: Ολόκληρος ο Ακάθιστος Υμνοςtilegrafima.gr