Εξάψαλμος: Τι είναι-Οι ψαλμοί του

Loading...


Ο αποτελείται από έξι Ψαλμούς της (τους Ψαλμούς 3, 37, 62, 87, 102, 142).

Ο αναγινώσκεται στην αρχή του .Τον Σταυρό μας μπορούμε να τον κάνουμε στην αρχή και στο τέλος του . Σ” όλη όμως τη διάρκεια αυτού, ακόμη και στο μέσον του, όταν λέγουμε τα «Δόξα… Και νυν… Αλληλούια…» ΔΕΝ κάνουμε τον Σταυρό μας, αλλά παρακολουθούμε «εν πάση σιωπή και κατανύξει» τον Αναγνώστη, ο όποιος «μετ” ευλάβειας και φόβου Θεού», διαβάζει τον Εξάψαλμο.

Διότι ό χρόνος αυτός τής αναγνώσεως προεικονίζει το χρόνο τής Δευτέρας Παρουσίας του , κατά τη διάρκεια του οποίου με φόβο και τρόμο θα αναμένουμε την τελική κρίση Του για εμάς. Και, όπως τότε, έτσι και τώρα θα πρέπει σιωπώντες, όρθιοι, ακίνητοι, χωρίς μετακινήσεις και προπαντός, χωρίς τούς παραμικρούς θορύβους, να παρακολουθούμε την ανάγνωση αυτή.

Διαβάστε εδώ:  Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος: Γιατί απόλυτη ησυχία στον εξάψαλμο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εσπερινές ακολουθίες της , οι οποίες είναι ό της επομένης. Διότι τότε, αφηρημένοι, μπαίνουμε στους Ναούς χωρίς να προσέχουμε, εάν εκείνη την ώρα διαβάζεται ο Εξάψαλμος. Σ” αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παραμένουμε ακίνητοι στην είσοδο του Κυρίως Ναού και μετά το πέρας της αναγνώσεως να μετακινούμαστε για να καταλάβουμε τη θέση μας.