Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ηχητικό)

Loading...


Δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. β’ (Χορός Δανιηλαίων)

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα

Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. β΄ (Χορός Δανιηλαίων)tilegrafima.gr