Απολυτίκιο: Θεοτόκε Παρθένε

Loading...


Τα που ψάλλονται στον Κατανυκτικό Εσπερινό, ο οποίος τελείται στους Ιερούς Ναούς της Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης .

Ψάλλει ο Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος Α’ Ιεροψάλτης του Ιερού Ναού Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου Καλαμάτας.

Ήχος πλ. α´.
Θεοτόκε , χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σού· ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών· σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Διαβάστε εδώ:  Κυριακή της Απόκρεω: Η εσχατολογία των ύμνων

Δόξα…
Ικετεύσατε υπέρ ημών, άγιοι Απόστολοι και άγιοι πάντες, ίνα ρυσθώμεν κινδύνων και θλίψεων· υμάς γαρ θερμούς προστάτας, προς τον Σωτήρα κεκτήμεθα.

Και νυν…
Υπό την σην ευσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, . Τας ημών ικεσίας, μη παρίδης εν περιστάσει, αλλ᾽ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Αγνή, μόνη ευλογημένη.