Σήμερον η Παρθένος, τίκτει Δεσπότην (Υμνοι Χριστουγέννων)

Loading...


Σήμερον η Παρθένος, τίκτει τον Δεσπότην, ένδον εν τω Σπηλαίω.
Στέργειν μεν ημάς, ως ακίνδυνον φόβω,

Ράον σιωπήν, τω πόθω δε Παρθένε,
Ύμνους υφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους,

Η συνέχεια εδώΕτικέτες