Τον Νυμφώνα σου βλέπω (βίντεο)

Loading...


Θεσπέσιος ύμνος!

Tον Νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ, λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα,
και Σώσον με.

Ψάλλει ο Αρχιμ. Π. Νικόδημος Καβαρνός

Επιμέλεια βίντεο Κυριάκος Διαμαντόπουλος Ετικέτες