Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση βιβλίου του π.Μάξιμου Λαυριώτου

Loading...Eις Θεσσαλονίκην και εις την αίθουσαν των εκδόσεων Αρμός έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Θεολογία της Φύσεως» υπό του Ιερομονάχου π.Μάξιμου Λαυριώτου.

Την μετάφρασιν του κειμένου του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού έφερε εις πέρας ευδοκίμως ο κ.Ηλίας Πετρόπουλος. Την εκδήλωσιν διεύθυνε κατά άριστον τρόπον ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης. Ο σχολιαστής του κειμένου Γέρων Μάξιμος Λαυριώτης είναι από τους παλαιούς Αγιορείτες. Υπήρξεν υποτακτικός του αειμνήστου σοφού Καθηγουμένου Γαβριήλ Διονυσιάτου και συνεργάτης του λόγιου μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου οι οποίοι επί χρόνια εξέδιδαν το αγιορείτικο περιοδικό «Αθωνικοί Διάλογοι». Μετά διέμεινε εις την Μεγίστην Λαύρα και τώρα ευρίσκεται εις Λονδίνον, πλησίον του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Από τον σχολιασμόν, ηκούσαμε περί της φύσεως και υποστάσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος αλλά και ημών των ανθρώπων. Περί των δύο θελημάτων φυσικού και γνωμικού εις ημάς, αλλά και εις τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Εντύπωσιν προκάλεσε η αποκάλυψις ότι το Βατικανό δε δέχεται ένωσιν της φύσεως του Χριστού με την ανθρώπινην φύσιν και αυτό το κρύπτουν επιμελώς και πρόκειται περί μεγάλης αιρέσεως.

Μετά από τόσα χρόνια ακούστηκε η θεολογία του Αγίου Μαξίμου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Αύριο εις τας Αθήνας και πάλι εις τας εκδόσεις Αρμός θα γίνει δια δευτέραν φορά η παρουσίασις του βιβλίου.tilegrafima.gr