Ιωάννης Μ.Κονιδάρης: Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων – Γ΄ Εκδοση

Loading...


Κυκλοφόρησε η Γ΄ Εκδοση του βιβλίου του καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου Ιωάννη Μ.Κονιδάρη «Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων. Κείμενα και Σχόλια» από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Σκοπός του έργου είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει, σε έναν εύχρηστο τόμο, τις θεμελιώδεις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις Κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα μας.
Η επανέκδοση του καθιερωμένου και από ετών ήδη εξαντλημένου έργου κατέστη αναγκαία, πρωτίστως, ως εκ της πληθώρας νομοθετικών αλλαγών που διατρέχουν σχεδόν ανεξαιρέτως την ύλη όλων των μερών του, μετά από την παρέλευση δεκαετίας και πλέον από τη δεύτερη έκδοσή του.
Ενόψει των ανωτέρω, η μετά χείρας τρίτη έκδοση αναδιατάχθηκε και, υπό τον ορθότερο και ευρύτερο τίτλο «Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους – Θρησκευμάτων», μετά το διαφωτιστικό εισαγωγικό σημείωμα, που προηγείται, περιλαμβάνει πλέον τα ακόλουθα εννέα μέρη:
• Συνταγματικές διατάξεις
• Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα
• Εκκλησία της Ελλάδος
• Εκκλησία της Κρήτης
• Εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου
• ΄Αγιον ΄Ορος
• Ιεροί Χώροι
• Ισραηλιτικές Κοινότητες
• Μουσουλμάνοι

Το έργο δεν συνιστά ένα απλό συμπίλημα νομοθετικών κειμένων, αλλά μια πλήρη και έγκυρη κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με την αποκάθαρση των κειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό από διατάξεις που έπαυσαν να ισχύουν και με την ένταξη στις οικείες θέσεις τροποποιήσεων που στο μεταξύ επήλθαν και οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε πλήθος, πολύ συχνά άσχετων, νομοθετημάτων, που επισημαίνονται στις δίκην σχολίων υποσημειώσεις.
Για τον λόγο αυτό το έργο κατακλείουν λεπτομερέστατα Ευρετήρια (σ. 537 – 586) και συγκεκριμένα Ευρετήριο Πηγών και Αλφαβητικό Ευρετήριο.
Οι «Θεμελιώδεις Διατάξεις» φιλοδοξούν να αποτελέσουν όχι μόνο χρήσιμο βοήθημα για τη θεωρία, κυρίως για τους σπουδαστές των Νομικών και Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας, αλλά και το απαραίτητο έγκυρο εργαλείο για την πράξη, για τους δικηγόρους και τους δικαστές, ως ασφαλής βάση εκκινήσεως στη μελέτη των σχετικών με τις θεματικές του υποθέσεών τους.

________________________________________________________

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα προσφέρουν το έργο στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού & Κανονικού Δικαίου και στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην ειδική τιμή των 25 Ευρώ.

konidaris-themeliodeis-1.jpg


Ετικέτες