ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

Loading...


Γιορτάζουμε σήμερα 2 Δεκεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Προφήτου Αββακούμ, ας πούμε λίγα λόγια:

Ο Προφήτης  Αββακούμ, ήταν από τη φυλή του Συμεών και ήταν γιος του Σαφάτ. O χρόνος που έδρασε και προφήτευσε είναι μεταξύ του 650 με 672 π.Χ. και το όνομά του σημαίνει «θερμός εναγκαλισμός».
Στο προφητικό του βιβλίο, που διακρίνεται για την αξιόλογη λογοτεχνική του χάρη, ελέγχει τον ιουδαϊκό λαό, επειδή παρεξέκλινε από την αληθινή θρησκεία στην ειδωλολατρία. Να τι συγκεκριμένα αναφέρει, σχετικά με το πως πρέπει κανείς να πιστεύει στο Θεό: «Εάν υποστείληται, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτώ, ο δε δίκαιος εκ πίστεώς μου ζήσεται.

Εγώ δε εν τω Κυρίω αγαλλιάσομαι, χαρίσομαι επί τω Θε’ω τω σωτήρι μου». (Αββακούμ, β’ 4, γ’ 18). Δηλαδή, αν κανείς λιποψυχήσει και αδημονήσει στις διάφορες δοκιμασίες, ας μάθει, λέει ο Κύριος, ότι δεν επαναπαύεται η ψυχή μου σ’αυτόν. Ο δίκαιος που πιστεύει σε εμένα και τηρεί το Νόμο μου, θα σωθεί και θα ζήσει. Εγώ όμως, λέει ο Προφήτης, θα αγάλλομαι ελπίζοντας στον Κύριο. Θα γεμίσει χαρά η καρδιά μου για το σωτήρα μου Θεό. Ο προφήτης Αββακούμ παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, και τάφηκε στον τόπο των πατέρων του.

Εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Ανάλυση ονόματος:
ΑΒΒΑΚΟΥΜ: (εβραϊκή λέξη) = ο αγαπητός και πατήρ εγέρσεως.

Απολυτίκιο:
Ως όρος προέγραψας την Θεοτόκον αγνήν, εξ ης ημίν έλαμψεν ο των απάντων Θεός, σαρκός ομοιώματι. Όθεν σε ως προφήτην θεηγόρον τιμώντες, χάριτος ουρανίου μετασχείν δυσωπούμεν, πρεσβείαις σου θεοδέκτοις, Αββακούμ ένδοξε.

Το συναξάρι επιμελείται ο συνεργάτης του agioritikovima.gr Κυριάκος Διαμαντόπουλος

Το Απολυτίκιο ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός

 

{youtube}pukfQ_E_7yw{/youtube}Ετικέτες